Skip to main content

MIROSLAV ILIĆ: Prava borba za odrastanje Vojvodine tek je pred nama

Pogledi 02. апр 2008.
3 min čitanja

Dr Miroslav IlićKoalicija stranaka „Zajedno za Vojvodinu-Nenad Čanak“ je sastavljena od onih vojvođanskih stranaka koje nisu do sada izneverile građane Vojvodine, nego su se borile tokom proteklih dvadesetak godina da Vojvodina povrati svoj politički subjektivitet, kako kroz svoja znamenja, zastavu, grb, uvođenje višejezičnosti u pokrajinski parlament, tako i za suštinski veće ingerencije i budžet koji bi mogao da poboljša život svakog čoveka u Vojvodini i da se koliko toliko približimo razvijenim ekonomskim zemljama Evrope. Mnogo toga još uvek predstoji pred Ligom, SDPV, kao i pred drugim strankama u Vojvodini, pre svega, da se osiguraju prava sveta rada, da ljudi dostojanstveno mogu da žive od svoje plate, da budu bezbedni itd, ali to, najpre, podrazumeva da građani kroz svoje izabrane predstavnike u Pokrajinskom parlamentu mogu da donose zakone, da imaju stvarnu izvršnu, a ne neku prenesenu vlast i da vojvođansko sudstvo ima ingerencije koje mu prema kvalitetu pripadaju. Mi to zovemo „autonomija“ Vojvodine, jer bez nje sve to neće biti moguće. Zbog toga će velik značaj imati ovi izbori, kada treba što više predstavnika u ovom odlučujućem momentu da bude u Pokrajinskom parlamentu iz ove koalicije, jer će prava borba za odrastanje Vojvodine tek uslediti.
Ulazimo u izbore koji će odrediti sudbinu čitavih generacija koje dolaze posle nas. Zbog toga sam se kandidovao, jer mislim da u borbi za bolje sutra ne treba da se sakrivamo. Zalagaću se u Pokrajinskom parlamentu, kao i u svakoj drugoj prilici za sledeće ciljeve:
1. Da se običan čovek, građanin ili građanka Novog Sada, Vojvodine i Srbije stavi u centar interesovanja društva i da bude politički zaštićen od rođenja pa do kasne starosti, pre svega ostvarivanjem prava na bezbedno detinjstvo, osnovno i srednje obrazovanje, na zdravstvenu zaštitu, da ima pravo na rad, dostajanstvenu platu i penziju, da žene i muškarci imaju jednaka prava. Nema nijednog prečeg političkog cilja od očuvanja čoveka koga su do sada žrtvovali i država i tranzicija.
2. Da se vojvođanskim selima, varošima i gradovima vrati oduzeta imovina i da ljudi u njima mogu da upravljaju tom imovinom. Da lokalne samouprave same odlučuju o privlačenju kapitala i omogućivanju svih uslova za stvaranje potrebne infrastrukture. Prihodi koji se na toj imovini stvaraju moraju da služe pojeftinjenju svakodnevnog života. Lokalne samouprave u Vojvodini umiru jer se u njima ne stvara i ne ostaje novac, nego odlazi u centralne kase, da se vrate samo mrvice.
3. Da se otpočne odlučna borba protiv droge i kriminala svake vrste, svuda i na svakom mestu. Da se stvore građanski centri za obaveštavanje i snimanje: škola, puteva, raskrsnica, javnih mesta i da se javno pokaže ko to čini najveće zlo za našu decu. Da se izvrši građanski pritisak na institucije koje ne rade svoj posao. Da se droga potisne na marginu društva, a ne da je ovde glavni posao.
4. Da se zaštite od prodaje i upropašćavanja sva prirodna i radom stvorena bogatstva Vojvodine, koje su generacije pre nas stvarale. Jer i mi moramo ostaviti ova bogatstva generacijama koje dolaze posle nas. Sprečiti prodaju vojvođanskih oranica, nafte, gasa, voda, etra i telekomunikacija. Sprečiti zagađivanje Vojvodine i ostvariti uslove za održivi razvoj.
5. Da se izvrši revizija svih, a pogotovo kriminalnih privatizacija u Vojvodini, jer se ne može prodavati, niti kupovati tuđe. Prvo denacionalizacija pa privatizacija. Da se pošteno nadoknadi građanima onaj višak koji su stvorili za trideset godina radeći u društvenim preduzećima. Da se vrati ono što su građani uradili samodoprinosima u Vojvodini, da se vrati imovina lokalnim samoupravama i autonomnoj pokrajini Vojvodini, pa tek onda da se izvrši privatizacija. Da napravimo čist račun.

Autor je predsednik Socijaldemokratske partije Vojvodine.

(Slobodna Vojvodina)