Skip to main content

Korupcija, parazit koji jede BiH

Jugoslavija 09. jul 2013.
2 min čitanja

Rezultati Globalnog barometra korupcije (GCB) za 2013. pokazuju da se nivo korupcije u Bosni i Hercegovini povećao u posljednje dvije godine, da institucije nisu efikasne u borbi protiv korupcije, kao i da su građani izgubili povjerenje u institucije za provođenje zakona, pokazuju rezultati GCB-a koje je objavio Transparency International (TI).

GCB za BiH ove godine je pokazao da većina građana smatra da se nivo korupcije u posljednje dvije godine povećao: 34 posto građana smatra da se mnogo povećao, 31 posto da se povećao malo, a 27 posto da je ostao isti.

Ovo pokazuje da je stav građana da institucije ne vode dovoljno računa o borbi protiv korupcije, što je dokazano i time da 31 posto građana smatra da su vlasti izrazito neučinkovite u borbi protiv korupcije, 39 posto da su neučinkovite, 23 posto da nisu ni učinkovite ni neučinkovite, dok samo šest posto smatra da su učinkovite, a još manje, dva posto da su veoma učinkovite.

S druge strane, većina građana cijeni da je država vođena od strane nekoliko subjekata koji djeluju u svom ličnom interesu: 21 posto smatra da je u potpunosti vođena ovakvim pojedincima, a 46 posto u velikoj mjeri. Građani BiH takođe smatraju da su poznanstva jako bitna ukoliko želite dobiti određene usluge, a ogromna većina, ukupno 85 posto, smatra da korupcija u javnom sektoru predstavlja ozbiljan problem.

Kada je u pitanju percepcija korupcije po sektorima, političke partije se kao i prethodnih godina smatraju najkorumpiranijima (48 posto smatra ih ekstremno korumpiranim, a 30 posto veoma korumpiranim), a njih prate zdravstvo (48 posto, odnosno 29 posto), parlament/zakonodavstvo (38 popsto, odnosno 29 posto), zatim policija, javni zvaničnici/državna služba, te obrazovni sistem.

Poražavajuća je i činjenica da je 28 posto ispitanika izjavilo da je dalo mito pri ostvarivanju neke od javnih usluga, pri čemu prednjače zdravstvo i policija. Većina ovih ispitanika, 41 posto, izjavilo je da je mito dalo kako bi ubrzali proces dobijanja usluga, 30 posto je mito dalo u znak zahvalnosti ili kao poklon, 18 posto jer nisu mogli drugačije da dobiju uslugu, a 11 posto kako bi dobili jeftiniju uslugu.

Kada je u pitanju prijava korupcije, 63 posto ispitanika je izjavilo da bi korupciju prijavili, a najviše njih 47 posto bi to uradilo preko linije za prijavu korupcije, dok bi se samo 27 posto usudilo da slučaj prijavi direktno instituciji. Ispitanici koji su izjavili da korupciju ipak ne bi prijavili, njih 37 posto, kao razloge za neprijavljivanje najviše (56 posto) navode da njihova prijava ne bi imala nikakvog efekta, što dodatno potvrđuje nepovjerenje u institucije koje bi trebalo da se bore protiv korupcije.

Nalazi istraživanja potvrđuju upozorenja Transparency International BiH o sve alarmantnijem nivou korupcije u BiH i konstantan pad povjerenja građana u sistem. Veliki broj ličnih iskustava sa korupcijom potvrđuje da je ona postala parazit koji izjeda sve segmente društva, a najveće posljedice ostavlja po građane.

Rezultati GCB zemalja u regionu, gdje većina građana smatra da je nivo korupcije opao u posljednje dvije godine, te gdje je primijetan porast povjeranja u institucije, navodi na zaključak da ni BiH ne može očekivati drugačije stavove građana i veću spremnost da se uključe u borbu protiv korupcije, dok ne budu svjedoci odlučnijeg procesuiranja korupcije na svim nivoima, počevši od političke korupcije, koju i građani prepoznaju kao najproblematičniju, saopćeno je iz TIBiH.

(Radio Sarajevo)