Skip to main content

Koalicija: Ministarstvo da učini transparentnim izbor članova radne grupe

Aktuelno 24. jun 2021.
2 min čitanja

Koalicija za slobodu medija zatražila je danas od Ministarstva kulture i informisanja da proces izbora članova Radne grupe za izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima učine transparentnim, a podatke i informacije blagovremeno dostupne stručnoj i opštoj javnosti.

Predstavnicima Koalicije za slobodu medija, kao članovima Radne grupe za praćenje sprovođenja Akcionog plana za primenu Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji, za period 2020-2025. godina, u periodu 2020-2022. godina, Ministarstvo kulture i informisanja, na sastanku u aprilu 2021. godine, dostavilo je hodogram za realizaciju aktivnosti koje su u vezi sa izradom nacrta zakona.

Prema utvrđenom planu za jun 2021. godine predviđeno je donošenje odluke i rešenja o formiranju Radne grupe za izradu radne verzije Nacrta o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima, od jula do septembra – izrada radne verzije Nacrta zakona, u oktobru javna rasprava, a zatim usaglašavanje i izveštavanja do decembra, kada bi trebalo da se uputi Vladi Srbije na usvajanje.

Pozdravljamo blagovremene korake koje je Ministarstvo kulture i informisanja preduzelo kada je u pitanju rad na izmenama i dopunama Zakona i određenom broju organizacija uputilo poziv da dostave svoje predloge za članove Radne grupe, navodi se u dopisu.

Koalicija, međutim, navodi da bi trebalo odgovoriti i na neka pitanja – koliko članova će imati radna grupa, koje organizacije su pozvane da dostave svoje predloge za članove radne grupe i da li će sve one automatski imati svog predstavnika ili sledi određeni proces selekcije.

Ukoliko sledi proces selekcije, koji kriterijumi će biti korišćeni? Koji kriterijumi su korišćeni pri izboru organizacija kojima je upućen poziv za dostavljanje predloga za članove Radne grupe? Da li će u radu Radne grupe biti uključeni predstavnici institucija i, ako hoće, kojih institucija? Kakva će biti dinamika i metodologija rada Radne grupe, pitanja su Koalicije za slobodu medija.

Odgovori na ova pitanja pomoći će svima koji su uključeni u proces da dobiju jasniju sliku, a pre svega javnosti kojoj će izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima obezbediti blagovremen, istinit i potpun pristup informacijama koje će im olakšati slobodan izbor.

Koaliciju za slobodu medija čine: Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Fondacija Slavko Ćuruvija.

Ministarstvo pozvalo organizacije civilnog društva u Radnu grupu

Ministarstvo kulture i informisanja ističe danas u saopštenju da je donelo odluku da u Radnu grupu za izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijima “pozove organizacije civilnog sektora, kao i državne organe i institucije za koje smatra da mogu da doprinesu na radu istog”.

Pored predstavnika Ministarstva kulture i informisanja, pozvano je i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikaciju, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao i Pokrajinska vlada da delegira svog predstavnika.

Ministarstvo, uprkos tome što će Radna grupa imati veći broj članova od uobičajenog, “očekuje da će svi oni kojima je upućen poziv za delegiranjem članova koji će činiti ovu Radnu grupu predložiti osobe koje dobro poznaju stanje u medijima i imaju iskustvo u pisanju zakonskih normi”.

“Na prvom sastanku koji bude održala ova grupa biće doneta zajednička odluka o svim postavljenim pitanjima Koalicije za slobodu medija”, najavljuje se u saopštenju.

Ministarstvo “izražava zadovoljstvo što je Koalicija prepoznala napore Ministarstva da se stanje na medijskoj sceni uredi na najbolji način i u skladu sa opšteprihvaćenim standardima u oblasti javnog informisanja”.

(FoNet)