Skip to main content

Kloc: Prioriteti građana i političara nisu jednaki

Civili 25. maj 2010.
< 1 min čitanja

Direktor nemačke Fondacije Hajnrih Bel za jugoistočnu Evropu Volfgang Kloc ocenio je danas da se u Srbiji razlikuju prioriteti građana od prioriteta političkih stranaka.
Kloc je na tribini o uključivanju građana u društveni život koja je održana u Skupštini Vojvodine, u organizaciji YUCOM-a, rekao da su prioriteti građana vezani za rešavanje problema kao što su reforma obrazovanja, reforma zdravstva, problemi infrastrukture i ekološki problemi.
Prema njegovim rečima, političari u skupštinskim i drugim raspravama kao prioritetne probleme označavaju takozvana pitanja od nacionalnog interesa, čime zapravo pokušavaju da prikriju prioritetne probleme građana.
“Jaz izmedju političkih partija i građana je veliki i zato su potrebni mehanizmi neposredne demokratije, poput prava na predstavke građana i prava na peticije”, naveo je Kloc.
On je ocenio da u Srbiji ključni kriterijum za razlikovanje partija nije u njihovim programima, već u individuama.
Tribinu su organizovali Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM i Heinrich Böll Stiftung u okviru projekta „Uključenje građana u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predstavke, koji se finansira od strane EU

(Beta)