Skip to main content

IVAN STANOJEV: Narodna Republika Srbo-Kina

Autonomija 20. mar 2012.
3 min čitanja

I’ve had a dream… Day dream nastao i zabeležen popodneva 21. septembra 2010.g. U to doba odjekâ suludih ideja, koje je bome potrajalo do danas, i neke od mojih su se izborile da dopru van. Premda ne bih voleo da ideja o Narodnoj Republici Srbo-Kini bude shvaćena kao kritika jalovih plodova sveže ubranih i posluženih na tadašnju desetogodišnjicu revolucije, ne odbijam da priznam izvesnu vremensku koincidenciju svih tih i ovih skorašnjih događaja. Drago mi je da je taj moj san, do sada „okačen“ na jedan lični, apsolutno marginalni blog ipak doputovao do pravih očiju i ušiju, te prvi dobrovoljci imaju pravo izbora da od juče uz veronauku oberučke obrlate kineski jezik. Kritika demokratije, propagiranje retrogradnih ideja, udar na državni poredak, veleizdaja… Ne! Ono što ovde nudim je strategija za stvaranje uslova ka uspostavljanju jednog oblika demokratskog sistema (kao najmanje lošeg, a poznatog savremenom čoveku), uz pretpostavku prethodno izgrađenog sistema vrednosti u novoj društvenoj, kulturnoj, ekonomskoj, etničkoj strukturi stanovništva.

Narodna Republika Srbo-Kina (NRSK) je država srpskog i kineskog naroda kao i svih građana koji u njoj žive! NRSK je jedinstvena država koja je vremenski uslovljen integralni, ali autonomni, deo Narodne Republike Kine! Autonomija se odnosi na teritorijalnu specifičnost i određenje, kao i specifičnost trenutne i novo-projektovane demografsko – etničke strukture stanovništva!

Državne granice NRSK jesu u međama sadašnje Republike Srbije, bez teritorije Republike Kosovo(*)! Službeni i ravnopravni jezici u NRSK su srpski jezik i kineski jezik Državno uređenje je Republika sa jedinstvenim oblikom predsedničkog sistema! Predsednika Republike imenuje izabrani predsednik NRK! Potpuna državna ovlašćenja koje ima imenovani predsednik NRSK podložne su ograničenjima i preispitivanjima od strane Narodne Skupštine NRK!

Petogodišnji period nakon proglašenja i uspostavljanja Narodne Republike Srbo-Kine daje se da bude označen kao period sinhronizacije i odnosi se na preuzimanje i kontrolu svih postojećih sistema društvene regulacije.

Nakon proglašenja NRSK izvršiće se sistematska kolonizacija stanovništva iz NRK, svih obrazovnih profila (uz profesore jezika, koji su se opravdano pokazali kao perjanica), u iznosu od polovine broja trenutne populacije Republike Srbije. Neophodno je da bude obezbeđen visokostručni kadar za preuzimanje svih izvršnih funkcija u bivšim državnim, sada narodnim institucijama. Specifičnost demografsko-etničke strukture ogleda se i u kontroli nataliteta, koja se, karakteristična za maticu NRK, preslikava i na NRSK, sa određenim i značajnim razlikama. U čisto etničkim brakovima (između etničkih Srba i Kineza, kao i unutar svih manjinskih zajednica) ograničava se rađanje na jedno dete, dok je ekonomskim merama stimulisano rađanje dece u međuetničkim brakovima (Srba i pripadnika ostalih manjinskih zajednica sa etničkim Kinezima).

Vojska NRSK je u potpunosti profesionalna, služenje obaveznog vojnog roka nije propisano, a vojska je pod direktnom komandom vojske NRK. NRK ima dozvolu da gradi vojne baze na teritoriji NRSK.

NRK obavezna je da 5000. deo svoje industrijske proizvodnje i razvoja (direktno proporcionalno u svim granama industije) primeni i locira na teritoriji NRSK. NRK obavezuje se da izvede kompletnu infrastrukturnu opremljenost naselja i svih oblika saobraćaja na celoj teritorije NRSK, u stepenu razvijenosti Holandije (posmatrano u trenutku uspostavljanja NRSK) i u vremenskom roku od 25 godina – za reper uzimamo efikasnost pri gradni Kineskog mosta.

Pravo glasa se svim punoletnim građanima NRSK zamrzava na neodređeni, ali planski uslovljeni, period vremena. Period ukidanja prava glasa stupa na snagu u „nultoj godini“ – godini proglašenja NRSK. Ova zabrana ostaje na snazi do trenutka kada prva generacija dece koja su započela predškolsko obrazovanje po novom i reformisanom, dvo-jezičnom programu, završi visoko-školsko obrazovanje sa titulom doktora nauka, u broju od 100 osoba (bez obzira na izbor profesije). Svi uslovi su stečeni da „nulta godina“ godina bude 2013. Nakon tog trenutka, označenog kao „godina zrelosti“, svi punoletni građani NRSK, u rasponu od 18 godina života do životnog doba od 65 godina starosti, dobijaju pravo glasa. Podrazumeva se da postoji visoko razvijena mreža studijskih i drugih strukovnih programa koji se u cikličnom petogodišnjem periodu obnavljaju u skladu sa potrebama Republike i njenog tržišta, odnosno projekcijâ istih.

Dostizanje „godine zrelosti“ podrazumeva jednovremeni prelazak na parlamentarni sistem, po unapred definisanim principima (definisanim podarenim Ustavom iz perioda nulte godine). Vojne baze NRK na teritoriji NRSK, kao i odredba o nemogućnosti izmene državnog uređenja i svih glavnih atributa državnosti propisanih Ustavom, ostaju nepromenljive u narednom vremenskom periodu od 50 godina (tzv. projektovana „godina ponovnog rođenja“).

Ako je formulacija „suverenitet i teritorijalni integritet“ iz svakodnevne upotrebe devedesetih, preko grafita na zidovima prometnih ulica u službi podrugljive simbolizacije i identifikacije jednog ludila, opet reafirmisana i popularizovana (pardon: postala „legalna i legitimna“) onda je ovo bunt i povodom toga. Kolonijalni snovi nisu novina i njih su godinama sanjali različiti „likovi“ iz javnog života Republike Srbije. Inovativan je možda samo izbor kolonijaliste, ali to je u skladu sa globalnim trendovima i duboko promišljenom, odrešitom redukcijom četiri stuba-oslonca na jedan monumentalni stub-pilon! Živela Narodna Republika Srbo-Kina!

(Autonomija)