Skip to main content

Istraživanje: Mladi iz regiona zainteresovani za kulturu, ali institucije kulture nisu zainteresovane za njih

Kultura 31. avg 2022.
2 min čitanja

"Nedostaju dugoročni programi za mlade koji se planiraju uz njihovo učešće"

Za više od 60 odsto mladih iz Severne Makedonije, Hrvatske i Srbije kultura i umetnost su važan deo njihovog života, dok, sa druge strane, 94 odsto ispitanika navodi da ih nijedna institucija nikada nije pitala za mišljenje u vezi kulturnih programa i kreiranja politika u oblasti kulture, pokazalo je istraživanje regionalnog projekta “The Melting Pot” koji je sproveden uz podršku Erazmus+ programa i Tempus fondacije Srbija.

Kroz istraživanje je bilo obuhvaćeno ukupno 500 mladih, 67 iz različitih oseljivih grupa i 38 institucija kulture.

Dok 94 odsto mladih ističe da ih institucije zanemarjuju kada je u pitanju njihovo mišljenje o kulturnim programima, 86 odsto ispitanika iz institucija kulture navodi da uključuje i pita mlade za mišljenje kada planira programe.

Istraživanje je pokazalo i da su najčešći razlozi zbog kojih mladi ne posećuju događaje u institucijama kulture to što ne znaju da postoji takva ponuda, ili ponuda nije atraktivna za mlade, ili nema dovoljno događaja u mestu gde žive.

“Tinejdžeri su publika do koje je najteže dopreti, koji imaju najmanje poverenja u to da su muzeji i kulturne institucije mesta dobre zabave, provoda i kreaitvnog učenja”, rekle je upravnica Galerije Matice srpske Tijana Palkovljević Bugarski prilikom predstavljanja istraživanja danas u Novom Sadu.

Mladi su naveli i da najviše slobodnog vremena provode na društvenim mrežama, slušanjem muzike, druženjem sa prijateljima i porodicom. Umereno su zastupljene aktivnosti u oblasti kulture, ali uglavnom one koje se odnose na nezavisnu kulturnu scenu.

Najmanje zadovoljsto mladi vide u pogledu perspektive zaposlenja u mestu gde žive a umereno su zadovoljni mogućnostima za izlaske, zabavu, noćni život i mogućnostima za neformalno obrazovanje.

Sa druge strane, ispitanici iz kulturnih institucija navode da su donekle zadovoljni ili veoma zadovoljni interesovanjem i učešćem mladih u programima njihovih ustanova. Takođe, institucije kulture kao glavni razlog nedostalaska mladih na manifestacije ističu njihovu nezinteresovanost za kulturu i umetnost (71,48%), a u manjoj meri visoke cene ulaznica, sadržaje i teme u muzejima koji nisu privlačni mladima.

Projekat “Zaigrajmo! Umetnost i sloboda izražavanja” koji je testiran u Galeriji Matice srpske

Mladi su u upitniku istakli da je neophodna bolja promocija kulturnih događaja i programa prilagođenih mladima, koristeći jezik mladih i aktuelne kanale komunikacije. Takođe, kao preporuku institucijama mladi su predložili decentralizaciju, digitalizaciju, učestaliju saradnju sa mladima i veće budžete za organizovanje kulturnih događaja na lokalnom nivou.

Autori istraživanja kao preporuke institucijama kulture putem kojih bi mogli da animiraju mlade izdvojili su popuste na ulaznice, veću dostupnost kulturnih sadržaja mladima, veća ulaganja u promociju sadržaja i prilagođavanje aktivnosti.

U okviru programa “The Melting Pot” kreiran je i projekat “Zaigrajmo! Umetnost i sloboda izražavanja” koji je testiran u Galeriji Matice srpske, a u kome je učestvovalo oko 20 mladih osoba. Mladi su tokom četiri meseca imali priliku da se upoznaju sa Stalnom postavkom Galerije Matice srpske a finalni rezultat je društvena igra “Galeum” koja igračima na zabavan i zanimljiv način približava umetnička dela iz ove galerije.

“Smislili smo naziv Galeum, što zapravo znači galerija i umetnost. U igri se nalazi 119 umetničkih dela iz svih galerijskih kolekcija”, kaže muzejska edukatorka Jelena Bobić.

Kada je o Srbiji reč, analiza je pokazala da nedostaju dugoročni programi za mlade koji se planiraju uz učešće mladih i sprovode u različitim institucijama, a uz kontinuiranu finansijsku podršku državnih institucija.

Petar Alimpijević (Autonomija)