Skip to main content

Istraživanje: Civilni sektor nedovoljno uključen u procese donošenja odluka

Građani 29. mar 2022.
< 1 min čitanja

Gotovo svaki treći predstavnik javnih vlasti ne poznaje mehanizme koji omogućavaju uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka. Istovremeno, većina organizacija civilnog društva koje su deo ovog procesa, ističu da se suočavaju sa velikim brojem izazova kao što su neadekvatni podaci, kratki rokovi i izostanak povratne informacije, pokazuje istraživanje BOŠ.

Ono što dodatno otežava saradnju je nepoznavanje pravnog okvira od strane predstavnika organa javnih vlasti i organizacija civilnog društva. Naime, više od trećine ispitanih predstavnika OCD navodi da ne poznaje odredbe zakona koji obavezuju organe javnih vlasti da ih uključuju u procese izrade važnih dokumenata. Sa druge strane, više od četvrtine ispitanih predstavnika lokalne samouprave nije upoznato sa organizovanjem javnih rasprava, kažu podaci.

Ovo su rezultati istraživanja „Pogledi na partnerstvo“ koje je sprovela Beogradska otvorena škola, u kojem su učestvovali predstavnici 14 ministarstava, 62 lokalne samouprave i 124 organizacije civilnog društva.

„Strateški i zakonski okvir, iako nedovoljno usklađen, pruža široke mogućnosti za učešće OCD u procesima donošenja odluka. Ono što nedostaje jeste dosledna primena postojećih mehanizama i ophođenje prema OCD kao ravnopravnim partnerima koji su u stanju da svojim učešćem i doprinosima unaprede proces. Neophodno je dodatno upoznati predstavnike vlasti sa postojećim zakonskim mogućnostima za uključivanje organizacija civilnog društva, a predstavnike OCD dodatno osnažiti da primenjuju mehanizme za neposredno učešće sa organima javnih vlasti u donošenju odluka“, rekao je Vladimir M. Pavlović, jedan od autora istraživanja i savetnik za javne politike u Beogradskoj otvorenoj školi.

Pojedina ministarstava i lokalne samouprave i dalje ne objavljuju izveštaje o rezultatima konsultacija, javnih rasprava, radnih grupa i radnih tela, kao ni informacije i obrazloženja o prihvaćenim ili odbijenim predlozima i sugestijama.

Preporuke za unapređenje saradnje koju BOŠ predlaže za sve nivoe vlasti su: jasnije definisanje obaveza organa javne vlasti, kao i dosledno sprovođenje obaveze konsultovanja sa organizacijama civilnog društva.

(Danas)