Skip to main content

Haški sudija: Prijaviti Srbiju SB UN jer odbija da uhapsi Radetu i Jojića

Aktuelno 16. апр 2021.
2 min čitanja

Postupajući haški sudija Liju Daćun zatražio je od predsednika međunarodnog suda u Hagu Karmela Ađijusa da Srbiju prijavi Savetu bezbednosti UN zato što nije uhapsila i izručila zvaničnike Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjericu Radetu, optužene za nepoštovanje suda.

Sudija Daćun je ocenio da su vlasti u Beogradu odbijanjem da Jojića i Radetu prebace u Hag prekršile svoju obavezu da sarađuju s haškim sudom.

Zato što od 2015. odbija da uhapsi i izruči dvoje radikala, predsednik haškog suda je Srbiju ranije već prijavljivao Savetu bezbednosti UN.

U odluci sudije Daćuna piše da je Srbija, u poslednje dve godine, zanemarila još dva naloga za hapšenje Jojića i Radete, izdata u maju 2019. i u decembru 2020.

Obaveza Srbije da postupi po nalozima za hapšenje potvrđena je odlukom suda iz februara prošle godine.

Jojića i Radetu, Haški tribunal je, u oktobru 2012, optužio da su da su uticali na svedoke u haškom procesu protiv njihovog partijskog vođe Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče.

Vlasti Srbije od 2015, kada im je haški sud uputio prvi nalog za hapšenje, odbijaju da Jojića i Radetu uhapse i izruče u Hag.

S proleća 2016. godine, Viši sud u Beogradu odlučio je da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje radikala, zato što nacionalni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa obavezu izručenja samo optuženih za ratne zločine, a ne i optuženih za nepoštovanje suda.

Srbija je, istovremeno, izrazila spremnost da Jojiću i Radeti sudi pred domaćim sudovima.

To tumačenje sud u Hagu je odbacio, naglašavajući da zvanični Beograd ima obavezu da sarađuje i u predmetima za nepoštovanje suda, kao što je ranije i činio.

Posle zatvaranja Tribunala, njegov pravni naslednik, sudski Mehanizam, 2017. je doneo odluku da suđenje zvaničnicima radikala ustupi Srbiji.

Nakon žalbe tužilaca, apelaciono veće je naložilo da sudija Daćun razmotri da li bi svedoci protiv Jojića i Radete bili bezbedni ako bi suđenje bilo održano u Srbiji.

U martu 2019. godine, sudija Daćun poništio je prvobitnu odluku i naložio da se proces Jojiću i Radeti održi u Hagu. Istovremeno, vlastima Srbije, sudija je uputio nalog za njihovo hapšenje i izručenje.

Kao obrazloženje za to, kineski sudija Daćun je naveo da su ključni svedoci u ovom predmetu „nedvosmisleno“ izjavili da neće svedočiti ako suđenje bude u Srbiji zbog „ozbiljne zabrinutosti za svoju bezbednosti i bezbednost svojih porodica“

Mehanizam je, u februaru 2020. godine, odbacio žalbu Srbije na tu odluku i potvrdio da će zvaničnicima radikala suditi u Hagu.

Sudija Daćun, krajem jula 2020, je pozvao Srbiju da ga izvesti šta je preduzela da sprovede nalog za hapšenje i izručenje Jojića i Radete.

Zvanični Beograd ostao je dosledan, pozivajući se na odluku Višeg suda u Beogradu da nije u obavezi da uhapsi i izruči dvoje radikala. Istovremeno, Srbija je ponovio izrazila spremnost da optuženima sudi pred svojim sudovima.

Tužiteljka Dajana Elis potom je, u septembru prošle godine, zatražila da predsednik haškog suda Srbiju zbog nesaradnje ponovo prijavi Savetu bezbednosti UN.

Sudija Daćun je odlukom od petka usvojio taj zahtev.

(Beta)