Skip to main content

GV: Zaustaviti novi talas napada na Rome (saopštenje)

Autonomija 15. авг 2008.
< 1 min čitanja

„Građanska Vojvodina“, sa vrlo ozbiljnom zabrinutošću, upozorava nadležne državne organe i javnost na talas najnovijih napada na Rome.
Policijsko zlostavljanje u Kuršumliji, kamenovanje i grafitiranje romskih kuća u Zrenjaninu i prebijanje vlasnika kafane u Novom Sadu – praćeni su uvredama na rasnoj i nacionalnoj osnovi, koje ne ostavljaju prostora za bilo kakvu sumnju da se ovde radi o rasistički motivisanim nedelima.
Rasistički napadi na Rome predstavljaju opasnu raširenu pojavu u nekoliko evropskih zemalja. S obzirom na iskustva iz nedavne prošlosti, posebno na ona vezana za masovne napade na naselja Adice i Veliki Rit koja naseljavaju Romima srodne Aškalije 17. i 18. marta 2004, kada je policija braneći romske favele morala da upotrebi suzavac protiv više stotina huligana, preko su potrebne hitne reakcije kako državnih organa tako i javnosti Srbije.
Njihov izostanak značio bi poruku da je nad Romima dozvoljeno primenjivati fizičko i verbalno nasilje.

Građanska Vojvodina

Inicijativu nevladinih organizacija „Građanska Vojvodina“ čine:
Centar za regionalizam – Novi Sad
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Centar za razvoj civilnog društva – Zrenjanin
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Građanski fond „Panonija“ – Novi Sad
NVO „Otvoreni licej“ – Sombor
Građanska akcija – Pančevo
Zelena mreža Vojvodine – Novi Sad