Skip to main content

GUP Novog Sada pred Ustavnim sudom: Slede godine čekanja

Vojvodina 29. авг 2022.
3 min čitanja

"Svi pojedinačni pravni akti doneti na osnovu opšteg pravnog akta ne bi automatski prestali da važe"

Inicijtiva za ocenu ustavnosti i zakonitosti procedure izrade i usvajanja Generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine, koja je podneta Ustavnom sudu Srbije, može potrajati godinama, a ukoliko se utvrdi da je GUP donet van zakona, to ne znači da će i sva rešenja koji iz njega porizađu biti stavljena van snage, ocenjuju sagovornici Danasa.

Inicijativu, sa zahtevom da Ustavni sud pokrene postupak imajući u vidu da je plan donet suprotno proceduri propisanoj Zakonom o planiranju i izgradnji, podnela je organizacija RERI.

Kako su naveli u saopštenju, postupak izrade GUP-a započet je još 2009. godine, usvajanjem Odluke o izradi plana kojom je 30. jun 2011. godine predviđen kao rok za njegovu izradu, dok je javni uvid u nacrt plana organizovan tek 28. decembra 2021. godine, više od 10 godina nakon isteka roka za njegovu izradu.

Na taj način, kako naglašavaju iz organizacije RERI, Gradska uprava Novog Sada „preskočila jedan od najvažnijih koraka u izradi i usvajanju planskih dokumenta“, odnosno „organizovanje ranog javnog uvida“, te je na taj način javnosti oduzeta prilika da utiče na planska rešenja i predloži nova.

„Izostanak ranog javnog uvida za posledicu ima donošenje plana koji se „nameće“ građanima, kojima je Gradska uprava Novog Sada oduzela mogućnost učešća u ranoj fazi donošenja ovog važnog akta, čime je grubo prekršena zakonska procedura, ali i principi učešća javnosti. Preko 12 hiljada građana je uputilo negativne primedbe na ovaj plan, što je neuobičajeno visok broj, čak i za naše prilično niske standarde“, rekao je advokat Jovan Rajić.

Prezentacije i javne sednice održan su atmosferi verbalnih i fizičkih obračuna građana i predstavnika JP „Urbanizam“, da bi se nasilje kasnije prelilo i na ulicu, tokom sednice gradskog parlamenta, kada su građani protestovali pre i tokom održavanja sednice 21. jula kada je sporni dokument usvojen, i tom prilikom se fizički sukobili sa pripadnicima privatnog obezbeđenja i policijom.

Rajić dodaje da je rezultat toga plan koji daje prednost privatnom nad javnim interesom i koji favorizuje agresivnu gradnju po cenu gubitka javnih prostora i degradacije prirodnih i kulturnih dobara“, istakao je Rajić.

Plan omogućava izgradnju nove linije nasipa za odbranu od poplava koji će “ograditi” Sordoš, Kameničku Adu i brodogradilište “Novi Sad” i tako omogućiti da se približno 160 hektara priobalne zone, u kojoj je zabranjena gradnja pretvori u građevinsko zemljište, što predstavlja korak bliže realizaciji projekta poznatog i kao ,,Novi Sad na vodi“.

Međutim, GUP u međuvremenu može zaživeti, budući da je za takve procese, pred Ustavnim sudom, potrebno minimum nekoliko godina, a to je pet, šest godina u proseku, kaže za Danas advokat iz Novog Sada Branislav Antić.

To nam je potvrdio i pravnik YUCOM-a Milan Filipović, naglasivši da postupci pred Ustavnim sudom traju jako dugo, te da same inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti traju i po nekoliko godina, budući da je ta institucija opterećena velikim brojem predmeta.

Filipović dodaje da je glavni problem veliki broj ustavnih žalbi, što onemogućava sud da se bavi svojim osnovnim poslov, a to je upravo davanje ocena ustavnosti i zakonitosti.

„To je suštinski porblem. Kada pogledamo broj ustavnih žalbi na Ustavnom sudu i broj predstavki koji ima Evropski sud za ljudska prava, možemo zaključiti da je naš sud daleko opterećeniji od Evropskog suda, posmatrajući i broj stanovnika“, naglasio je Filipović.

Čak i da Sud odluči u korist podnosioca inicijative, to ne znači automatsko stavljanje Generalnog urbanističkog plana, kao i svih akata koji su iz njega proizašli, van snage.

„Presuda Ustavnog suda bila bi jedna okvirna odluka. Direktno pravno dejstvo bilo bi da mora da se donese novi GUP u zakonom propisanoj proceduri, a pojedinačna akta bi nastavila da proizvode dejstvo, dokle god ne bi bila u svakom pojedinačnom slučaju osporena. Svi pojedinačni pravni akti doneti na osnovu opšteg pravnog akta, ne bi automatski prestali da važe. To je nedostatak našeg pravnog sistema“, dodaje Branislav Antić.

To znači da svaki pojedinačni pravni akt, koji bi proizašao iz GUP-a, morao da bude posebno napadan odnosno da se, npr. za svako rešenje o izdavanju građevinske dozvole, koje je proisteklo iz GUP-a, morao tražiti poništaj.

Otežavajuću okolnost predstavlja i to što ne postoji jedinstven postupak koji bi neko mogao da pokrene.

„Ako bude, npr. doneto hiljadu rešenja o izdavanu građevinske dozvole na osnovu ovog GUP-a, moralo bi da bude podneto hiljadu zahteva za utvrđivanje ništavosti tih rešenja. Tek tada bi organ postupka mogao da to sve objedini u jedan postupak, kako ne bi pravili hiljadu rešenja, već jedno. To je isključivo do njih i niko ih ne može naterati da spoje postupke. Sve se svodi na predlog i dobru volju organa da li će da usvoji taj predlog ili ne“, zaključuje Antić.

(Danas, foto: Autonomija)