Skip to main content

GKP: Izmene statuta mesnih zajednica sprovode se u tajnosti

Vojvodina 23. феб 2023.
2 min čitanja

"Izmene akata vezanih za mesnu samoupravu, koje se sprovode od 2021. godine, deo su 'šireg procesa ukidanja stečenih političkih prava građana' i deo opšteg trenda potiskivanja ljudi iz političkih procesa"

Grupa za konceptualnu politiku (GKP) uputila je danas poziv građanima Novog Sada da hitno zatraže sazivanje zborova građana u svojim mesnim zajednicama pošto je u toku netransparentan proces izrade novih statuta, kojima će učešće građana na budućim izbrima za te institucije biti onemogućen.

Kako je upozoreno sa konferenciji za novinare, promena statuta mesnih zajednica je nastavak je usklađivanja pravnih akata sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, a vlast pokušava da zaobiđe građane u tom procesu.

Obezbediti mogućnost kontrole

Član GKP Zoran Gajić pozvao je građane i aktiviste da na tim zborovima građana obavezno traže uvid u predloge ili modele statuta.

„Naši novosadski aktivisti vrlo dobro znaju šta znači učešće u javnim raspravama i pisanje primedbi, mi ih sada pozivamo da iniciraju zborove građana u mesnim zajednicama i da traže statute na uvid, da iznesu svoje primedbe, čak predloge kako bi taj statut mogao da zaštiti pravo nezavisnog kandidata i nezavisnog prelagača da učestvuje u izbornim procedurama“, naveo je on.

Branka Ćurčić iz GKP je upozorila da informacija o izmeni statuta mesnih zajednica nije stigla do javnosti.

„Time se ne bavi ni Gradska uprava za opšte poslove koja je odgovorna za mesne zajenice, a saveti ne objavljujju ništa vezano za to. Zato smo uputili zahteve za informacije od javnog značaja u sve mesne zajednice u Novom Sadu i dobili informaciju da još uvek nisu uvedeni novi statuti, već da je sada u toku proces njihovog uvođenja. Mislimo da je jako važno da kažemo građanima da imaju mogućnost da traže zborove građana u mesnim zajenicama i da utiču na to šta će pisati u statutima mesnih zajednica. Ovo je jedinstvena prilika, njihova izmena ubuduće mislim da će biti vrlo vrlo teška“, precizirala je Ćurčić.

Ocenila je i da je Odluka o mesnim zajednicama, koja je doneta na izmaku 2021. godine, svojevrsna odmazda vlasti za poraz Srpske napredne stranke u tri novosadske mesne zajednice, pošto je njome onemogućeno da ubuduće građani koji se kandiduju na tim izborima imaju svog posmatrača, čime izostaje nezavisna kontrola tog procesa.

„Odluka o mesnim zajednicama izmenjena je krajem 2021. godine i nije bila predmet javne rasprave, kao ni u mnogim drugim mestima u Vojvodinu. Ceo proces izmene tih akata i u drugim mestima u Vojvodini je uglavnom prolazio potpuno netransparentno, jer je predstavljen kao administrativno pitanje, a ne kao pitanje koje se tiče građana. Međutim, problem je u tome što po tekućim i važećim statutima koji treba da se zamene novim, eksplicitno stoji da se statut menja jedino sazivanjem zbora građana“, upozorila je ona.

Očuvati građanski karakter MZ

Gajić je pozvao članove saveta nezavisnih mesnih zajednica, „koji su odlučili da se angažuju u različitim formacijama koje će izaći na lokalne izbore“, da napuste mesta u tim savetima i raspišu nove izbore u svojim mesnim zajednicama.

„To je predlog koji bi bio koristan za emanipaciju građana i ohrabrenje svih građana da sačuvaju građanski karakter mesnih zajednica“, dodao je on.

Ćurčić je upozorila da su izmene akata vezanih za mesnu samoupravu, koje se sprovode od 2021. godine, deo „šireg procesa ukidanja stečenih političkih prava građana“ i deo opšteg trenda potiskivanja ljudi iz političkih procesa.

„To je ono što odlikuje ovu dvanaestogodišnju vlast, odnosno režim Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ovaj režim je doveo sebe do apsurdne situacije, a to je da novom regulacijom mesne samouprave krši sopstveni Zakon o lokalnoj samoupravi usvojen 2018. godine“, istakla je ona.

IZ GKP su upozorili i da je neophodna saradnja građana, civilnog društva i političkih partija kako bi se očuvao građanski karakter mesne samouprave, te da će u tom pravcu ići i njihova kampanja zagovaranja koju će sprovoditi narednih meseci.

Dalibor Stupar Autonomija