Skip to main content

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pokrenulo kampanju za osiguranje opstanka orla krstaša

Građani 06. feb 2023.
2 min čitanja

"Krstašu prete ubjianje, trovanje i nestanak staništa pogodnog za gnežđenje i ishranu. Vrlo su osetljivi na uznemiravanje u periodu gnežđenja i odgoja mladih od marta do avgusta meseca"

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pokrenulo je kampanju za prikupljanje novčanih sredstava za opstanak orla krstaša, impozantne ptice grabljivice koja je na ivici opstanka, a nalazi na našim nacionalnim obeležjima.

Kako navode u ovoj organizaciji, orlovi krstaši su duboko ukorenjeni u našu tradiciju i kulturu, nalaze se i na grbu naše države, pa je njihov opstanak pitanje od nacionalne, istorijske i kulturne važnosti.

Od 2016. godine, kada je u Srbiji preostao samo jedan gnezdeći par orlova krstaša, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbija je zajedno sa partnerskim organizacijama, brojnim volonterima, saradnicima i aktivistima ulagalo napore da se ova vrsta oporavi.

Nedavno je završen šestogodišnji PannonEagle LIFE projekat u okviru kojeg je u našoj zemlji po prvi put organizovano danonoćno čuvanje jednog ptičjeg para, postavljane su metalne platforme za gnežđenje krstaša, košeni zarasli pašnjaci i formirana hranilišta.

Uloženi napori su dali rezultate pa sada, na početku 2023. imamo pet gnezdećih parova orlova krstaša.

„Krstašima je pomoć neophodna. U to smo se uverili još 2016. kada se u letnjoj oluji srušilo stablo na kojem je bilo gnezdo i zatrpalo krstaše zajedno sa mladuncima. Ptice su preživele samo zahvaljujući brzoj intervenciji volontera koji su ih spasili i postavili u veštačko gnezdo. Da tada nije bilo čuvara, verovatno bi svi stradali i tu bi bila gotova priča o krstašu u Srbiji“, kaže Uroš Stojiljković, koordinator kampanje iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Krstašu prete ubjianje, trovanje i nestanak staništa pogodnog za gnežđenje i ishranu. Vrlo su osetljivi na uznemiravanje u periodu gnežđenja i odgoja mladih od marta do avgusta meseca. Novčana sredstva su neophodna upravo zato da bi u tom periodu bili štićeni.

Neophodna je novčana pomoć koja će biti iskorišćena za obilazak gnezda u Vojvodini u periodu od šest meseci, u teškim terenskim uslovima, te je neophodno obezbediti gorivo, hranu i smeštaj za čuvare krstaša. Kako bi bio osiguran opstanak mladih koji napuštaju roditeljsko gnezdo, potrebna su i dva uređaja za satelistko praćenje uz pomoć kojih će čuvari moći momentalno da reaguju ukoliko ptice zapadnu u opasnost.

(Danas, foto: Fruškać)