Skip to main content

Društvo sudija: Bolji institucionalni okvir za pravosuđe

Vesti 17. јан 2022.
2 min čitanja

Društvo sudija Srbije saopštilo je da su građani odlukom na referendumu da podrže ustavne promene, „omogućili izgradnju boljeg institucionalnog okvira za sudstvo i tužilaštvo“.

„Referendumska kampanja je prvi put pokrenula u društvu svestranu debatu o pravosuđu, pokazala svu složenost i delikatnost tog sistema i mnogobrojnost pitanja o kojima se mora voditi računa prilikom njegovog uređenja i time doprinela razvoju ukupnih demokratskih odnosa“, saopštilo je ovo strukovno udruženje čiji je predstavnik bio član radne grupe za izradu amandmana na Ustav Srbije.

Kako je navedeno, „ovaj važan prvi korak je podstrek da se dobra iskustva saradnje sa strukom nastave i u procesu izrade pravosudnih zakona, koji bi trebalo da dalje razviju mehanizme za sprečavanje politizacije pravosuđa i za jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva„.

„Veoma je važno da mediji nastave da prate rad pravosuđa na način koji građanima objašnjava kako ono funkcioniše i šta su ciljevi promena, zadržavajući debate stručnjaka kao osnovni oblik tog informisanja“, poručilo je Društvo sudija Srbije.

Tužioci: Usvojene ustavne promene pomažu da se odupremo političkim uticajima

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije saopštilo je da su ustavne promene, koje su juče građani podržali na referendumu, „početni korak ka unapređenju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa“ u Srbiji.

„U odnosu na javno tužilaštvo, ustavne promene daju i pravnu osnovu za izgradnju modernijeg i odgovornijeg javnog tužilaštva, koje će biti sposobnije da se odupre političkim uticajima, te da se bori protiv svih oblika kriminala, pa čak i onih koji su u direktnoj vezi sa izvorima političke moći“, naglasilo je to strukovno udruženje.

Kako je navelo, ustavna rešenja koja su građani podržali na referendumu u velikoj meri predstavljaju ciljeve za koje se udruženje zalaže od svog osnivanja, već 20 godina.

„Nastavićemo da se borimo za samostalno i nezavisno javno tužilaštvo u uverenju da je temelj demokratskog društva građanin, čija prava može da zaštiti samo tužilaštvo i sud koji su oslobođeni uticaja politike“, naglašeno je u saopšenju.

Takođe se podseća da predstoje „veliki posao i izazovi u vezi sa izradom seta zakona koji će regulisati niz tema iz oblasti pravosuđa“.

(Beta)