Skip to main content

DRI: Manje od 10 odsto gradova i opština ostvarilo planirane prihode budžeta

Info 26. jan 2023.
< 1 min čitanja

U Srbiji je od 2019. do 2021. godine manje od 10 odsto gradova i opština ostvarilo planirani iznos prihoda i primanja budžeta, zbog čega u proseku godišnje nije ostvareno 32 milijarde dinara, objavila je danas Državna revizorska institucija (DRI).

U tom periodu rashodi i izdaci gradova i opština realizovani su s manje od 80 odsto u odnosu na planirani budžet.

Rashodi i izdaci budžeta gradova i opština za 2021. godinu izvršeni su u iznosu koji je za 65 milijardi dinara manji od odobrenih stavki, navodi se u izveštaju DRI o reviziji svrsishodnosti poslovanja.

Izveštaj nosi naziv “Uticaj pripreme odluke o budžetu jedinica lokalne samouprave na efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava”.

Državni revizori su utvrdili da su odstupanja ostvarenog i realizovanog budžeta lokalnih samouprava u odnosu na planirane iznose nastala zbog planiranja prihoda i primanja u iznosima koji ne odgovaraju stvarnim mogućnostima za njihovo ostvarenje.

Nastali su i zbog izostanka ili nedovoljnog razmatranja podataka o statusu projekata i usaglašenosti planiranog obima aktivnosti sa stvarnim mogućnostima za njihovu realizaciju.

“Obim i kvalitet raspoloživih podataka o očekivanim i ostvarenim učincima ne prikazuje adekvatno kakve učinke treba postići u odnosu na planirana sredstva i period na koji se budžet odnosi, niti pružaju adekvatne informacije o efektima koji su postignuti realizacijom budžeta”, navodi se u izveštaju DRI.

Istaknuto je da je uspostavljeni sistem praćenja i kontrole, koji sprovodi Ministarstvo finansija, efikasan u otkrivanju neusaglašenosti donetih odluka o budžetu, ali mere koje se preduzimaju samo delimično obezbeđuju otklanjanje otkrivenih neusaglašenosti, što uvećava i rizik od njihovog ponavljanja.

DRI je ukazala da je za efikasnije i efektivnije korišćenje sredstava budžeta lokalnih samouprava potrebno obezbediti blagovremeno sprovođenje postupka pripreme budžeta, usklađenost planiranog obima sredstava i očekivanih učinaka aktivnosti sa stvarnim mogućnostima njihove realizacije i unaprediti praćenje i izveštavanje o efektima koji su postignuti.

(Beta)