Skip to main content

Dodeljeni ključevi kuća za 25 izbegličkih porodica

Info 21. jun 2011.
< 1 min čitanja

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim osobama u Vojvodini dodelio je danas ključeve kuća predstavnicima 25 porodica izbeglih i raseljenih osoba koje su nastanjene u Pokrajini.
Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić rekao je prilikom uručenja ugovora o otkupu kuća u desetak vojvođanskih opština, u kojima će ove porodice biti trajno nastanjene, da je pokrajinska vlada do sada stambeno zbrinula 714 porodica.
„Do danas, mi smo zbrinuli 714 porodica, što kroz donaciju kuća, što kroz donaciju građevinskog materijala za izgradnju kuća. Na taj način, nekoliko hiljada ljudi je steklo krov nad glavom zahvaljujući radu pokrajinskog Fonda“, izjavio je Pajtić.
On je najavio da će u toku godine biti realizovano još 200 novih projekata koji će se odnositi na izgradnju plastenika, kako bi se stvorila mogućnost da ljudi, baveći se poljoprivredom obezbede sebi egzistenciju.
Kako je rekao, ovi projekti rezultat su saradnje Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim osobama sa IPA fondovima i oni će biti realizovani zahvaljujući sredstvima Evropske unije.
„Naša ambicija je da se trajno reši pitanje svih onih ljudi koju su u vihoru rata utočište našli na ovom području. Još uvek danas u Vojvodini imamo 50.000 osoba koje imaju status izbeglica ili osoba raseljenih sa Kosova i Metohije i to zahteva ozbiljnu akciju države“, rekao je Pajtić.

(Autonomija)