Skip to main content

Dnevnik ne sme propasti!

Info 16. jun 2010.
< 1 min čitanja
NDNV poziva nadležne organe da učine sve da pomognu listu „Dnevnik“ da opstane, nakon najave medijskog koncerna WAZ, većinskog vlasnika preduzeća „Dnevnik Vojvodina pres“, da će napustiti tržište Srbije.
Podsećamo da je „Dnevnik“ dnevni list na srpskom jeziku sa najdužom tradicijom u pokrajini i da je od neprocenjivog značaja ne samo u informativnom, već i u društvenom i kulturološkom smislu.
NDNV izražava bojazan zbog kolega zaposlenih u „Dnevniku“, koji bi u novonastalim okolnostima mogli da ostanu bez posla ili bez plata, čime bi se dodatno povećala ionako veoma teška egzistencijalna situacija vojvođanskih novinara.
„Dnevnik“ je danas, sedam godina nakon privatizacije, doveden u situaciju da većinski vlasnik, iako prema informacijama kojima raspolažemo nije ispunio sve obaveze koje je preuzeo Ugovorom, želi da napusti medijsko tržište u Srbiji.  Zbog toga se pitamo ko će i na koji način snositi odgovornost za neispunjavanje obaveza.
Tražimo, takođe, da se ispita tačnost informacija o dugovanjima „Dnevnik Vojvodina presa“, ko i kada ih je napravio i koliko tačno ona iznose. Smatramo da je ovom listu potreban agilan i moderan menadžment, koji će uspeti da ga pozicionira na medijskom tržištu Vojvodine i Srbije i da ga vrati na staze uspeha na kojima je nekada list bio.
(Autonomija)