Skip to main content

Dekan FON-a izrekao javnu osudu Siniši Malom

Info 14. сеп 2021.
< 1 min čitanja

Dekan Fakulteta organizacionih nauka Milija Suknović izrekao je meru javne osude ministru finansija Siniši Malom, čija je doktorska disertacija, odbranjena na tom fakultetu, osporena zbog plagiranja, saznaje Danas.

– Rešenjem Odbora za profesionalnu etiku UB naloženo je dekanu FON-a da u roku od 30 dana od prijema rešenja postupi po presudi Upravnog suda, odnosno da donese odluku o izricanju mere. Dekan je 13. septembra dostavio Univerzitetu odluku kojom izriče meru javne osude Siniši Malom, čime je postupio u skladu sa pomenutim rešenjem Odbora. Počev od prijema odluke dekana počinje da teče rok za žalbu od 15 dana. Žalbu mogu podneti Siniša Mali i podnosilac zahteva, a žalba se podnosi Odboru za profesionalnu etiku UB. Postupak još uvek u toku sve dok rok za žalbu ne istekne, što znači da odluka dekana nije konačna – izjavila je za Danas Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu.

(Danas, foto: Beta)