Skip to main content

Centar Živeti uspravno: Sprečiti opšte međusobno onemogućavanje nesmetanog življenja i ostvarivanja prava

Građani 03. dec 2022.
< 1 min čitanja

"To je i preduslov ljudskog opstanka"

Centar Živeti uspravno pozvao je danas na punu primenu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, tekovinama međunarodnog pokreta osoba sa invaliditetom i ostalih pokreta za ljudska prava.

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, kojeg su Ujedinjene nacije proglasile pre 30 godina, u saopštenju Centra podseća se da se ovaj datum u svetu obeležava u cilju razumevanja toga šta podrazumeva invalidnost i podrške pravima, dostojanstvu i blagostanju osoba sa oštećenjima, smanjenjem ili odsustvom neke sposobnosti, a koje ne mogu da ostvare svoja prava i pun društveni učinak na ravnopravnoj osnovi s drugima.

„To rezultira opredmećivanjem, izolacijom, marginalizovanjem miljardu stanovnika/ca sveta, koji/e se, usled toga suočavaju sa onemogućenošću u svim aspektima života“, ukazuje se u saopštenju.

Centar Živeti uspravno ističe da bi se dalji rad na unapređenju položaja osmine stanovništva sveta morao zasnivati na sprečavanju onemogućavanja njihovog nesmetanog življenja i društvenog učešća i na sprečavanju opšteg međusobnog onemogućavanja nesmetanog življenja i ostvarivanja prava i obaveza po bilo kom osnovu, uključujući i ekološke uslove.

„Imajući pritom u vidu prirodne neprilike koje smo uzrokovali/e međusobnim ugrožavanjem, ugrožavanjem drugih živih vrsta i prirodnog okruženja, kao nepredvidiv uzročnik gladi, oboljenja i novih stanja, što međusobnu podršku i promenu ponašanja prema svemu što koristimo čini preduslovom ljudskog opstanka“, upozorava se u saopštenju-

Centar apeluje da se zato počne otvoreno govoriti o tome da ljudi jedni drugima onemogućavaju nesmetano funkcionisanje i da je onemogućenost, kao sve opštija pojava, kako su naveli, „pitanje i problem zbog koga se države ne mogu u punoj meri razviti jer se deo ljudskog iskustva, neretko više od polovine stanovništva, zbog uskraćivanja osnovnih prava, zanemaruje“.

(Autonomija)