Skip to main content

BOJAN KOSTREŠ: Trojni pakt neće osvojiti Vojvodinu

Intervju 02. мај 2008.
2 min čitanja

bojan-kostres3_139.jpgNeke od stranaka, kao što su recimo SRS i njihovi partneri, zalažu se za jačanje lokalne samouprave, dok bi Vojvodinu i njenu autonomiju minimizirali, možda je i ukinuli. Koliko bi dolazak takvih partija na vlast ugrozio dosadašnje rezultate u evropskim integracijama?
– Potpuno sam siguran u to da SRS nema nikakve šanse da dođe na vlast u Vojvodini, čak ni u trojnom paktu Šešelj-Koštunica-Ilić. Ali ako bi hipotetički govorili o dolasku ove grupacije na vlast u Vojvodini, to bi sasvim sigurno značilo raskid odnosa sa svim dosadašnjim partnerima ili bar velikom većinom, iz prostog razloga što je njihova politika takva da za rezultat ima – izolaciju. Sa druge strane, neodmerene izjave koje su oni davali do sada navodi na razmišljanje da će ovaj trojni pakt Vojvodinu i Srbiju dovesti u izolaciju, jer takva grupacija prirodno okruženje ima samo u situaciji koju smo imali tokom devedesetih godina – u izolaciji, nestašicama, hiperinflaciji… Podsetio bih da je samo zahvaljujući rezultatima u Vojvodini rezultat predsedničkih izbora bio ovakav kakav jeste, pa prema tome ja ne verujem da će oni doći na vlast. Ali ako bi se to dogodilo, to bi sasvim sigurno dovelo do rušenja mostova. Radikali čak Vojvodinu i ne priznaju kao neki regionalni subjektivitet, a da bi mogli da ostvaruju regionalnu saradnju, moraju da prihvate važnost regiona i njihov značaj.
* Šta bi eventualna pobeda radikala značila za buduću saradnju Vojvodine sa tim regionima?
– Vojvodina je članica Skupštine evropskih regija i mnogih drugih organizacija i ne znam da li bi baš bila izbačena iz tih asocijacija, ali bi sasvim sigurno uticaj Vojvodine bio značajno umanjen. Može se povući analogija sa Novim Sadom sa kojim je smanjena međunarodna saradnja, nakon dolaska radikala na vlast. Pretpostavljam da bi projekti koje sada sprovodimo, ali i oni koji tek treba da se pokrenu, sasvim sigurno bili stavljeni ad akta dok se ne bi stvorili politički uslovi za njihovo normalno funkcionisanje.

(www.magazinvojvodina.com)