Skip to main content

Biciklistička staza u Subotici povezala Hajdukovo i Bačke Vinograde

Vojvodina 31. okt 2022.
< 1 min čitanja

"Glavni cilj projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih staza, povezivanje naselja u pograničnoj zoni, a važan je način afirmacije biciklističkog saobraćaja"

U okviru projekta “Opti-bike 2” izgrađena je biciklistička staza u dužini 1.500 metara u Hajdukovu, u Ulici Borisa Kidriča u pravcu Bačkih Vinograda, i biće odmah, nakon tehničkog prijema, dostupna za korišćenje biciklistima.

Novoizgrađena staza se priključuje već postojećoj u Hajdukovu i prolaziće pored glavnog puta u pravcu Bačkih Vinograda.

U okviru istog projekta izgrađena je biciklistička staza dužine 493,44 metara na mađarskoj strani, na području grada Tompe, uz glavni put broj 53.

Projekat “Opti-bike 2” je podržan u okviru trećeg konkursa Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Ukupna vrednost projekta približno iznosi 566.000 evra, od čega je doprinos Evropske unije 387.775 evra, a Subotici je dodeljeno 197.605 evra.

“Glavni cilj projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni planiranjem i izgradnjom biciklističkih staza, povezivanje naselja u pograničnoj zoni, a važan je način afirmacije biciklističkog saobraćaja, da taj vid saobraćaja bude ne samo omiljena već i bezbedna alternativa u saobraćaju za sve”, objasnio je menadžer projekta Akoš Ujhelji.

Takođe, ova investicija bi trebalo da doprinese i prevenciji saobraćajnih nezgoda, a samim tim i povećanju bezbednosti u saobraćaju, povećanju broja turista koji saobraćaju biciklom, kao i jačanju svesti o zdravom načinu života i ekološkom pristupu.

Projekat “Opti-bike 2” je nastavak uspešno realizovanog IPA projekta, čiji je nosilac bio Grad Subotica, a partner u realizaciji Grad Tompa.

“Ako se ponovo ukaže mogućnost apliciranja u okviru IPA projekata, Grad Subotica želi da nastavi izgradnju mreže biciklističkih staza i planira da učestvuje na konkursima sa svojim sadašnjim partnerskim gradom sa druge strane granice”, poručio je Ujhelji.

(Danas)