Skip to main content

Bernska konvencija šalje inspekciju na Kameničku Adu i Šodroš

Građani 21. sep 2022.
2 min čitanja

Organizacija „Svet i Dunav“ saopštila je danas da je Bernska konvencija, na svojoj sednici održanoj 15. i 16. septemnbra u Strazburu, otvorila proces povodom uništavanje staništa zaštićenih divljih vrsta na području Novog Sada zbog predložene infrastrukturne izgradnje 4. mosta i obilaznice u nastavku Bulevara Evropa, preko Dunava do Sremske Kamenice. Takođe, uputila je poziv nadležnima da obustave sve radove do okončanja procesa.

„Uprkos činjenici da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine uputilo “argumentaciju” u vidu iznošenja rešenja i studija, izdatih od strane uzurpiranih javnih i državnih institucija, te privatnih kompanija pa čak i jednog fakulteta sa 13 zvaničnih dokumenata u prilog obaranja žalbe NVO Svet i Dunav, proces je otvoren, inspekcijski dolazak predstavnika Bernske konvencije se očekuje“, navodi se u saopštenju koje potpisuje Daniela Stojković iz organizacije „Svet i Dunav“.

Dodaje se da je međunarodna javnost sada upoznata sa kršenjem potpisanih konvencija i deklaracija, kao i da Svet i Dunav u narednim danima priprema odgovor na izvedenu argumentaciju RS i nestrpljivo očekuje dalji tok procesa do zatvaranja istog.

Podseća se i da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine poslalo svoj odgovor Bernskoj konvenciji poslednjeg dana roka, 15. jula 2022, a da isti nije upućen NVO Svet i Dunav.

„Ono što je indikativno jeste činjenica da je u međuvremenu javnosti dostupan nezakonito usvojen GUPNS 2030 (koji se po više pitanja i prijava nalazi u Upravnom sudu), kojim se pobijaju sve studije i rešenja koja je Ministarstvo za zaštitu životne sredine dostavilo sekretarijatu Bernske konvencije“, ukazuju iz ove organizacije.

Takođe, Stojković navodi da je upravo u danu kada se u popodnevnim satima u Strazburu otvarao slučaj žalbe NVO Svet i Dunav protiv države Srbije, 16. septembra, kompanija Milenijum pokušala da bez potrebnih dozvola nastavi sa “čišćenjem” Kameničke ade, na trasi planirane izgradnje 4. mosta – obilaznice u Novom Sadu, u produžetku Bulevara Evropa pored brodogradilišta, preko Šodroša i Kameničke ade.

„U dokazni materijal je stoga ušao i snimak sa delimične devastacije i pokušaja daljeg uništavanja i ugrožavanja zaštićenog staništa preko 200 strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Nesporna nezakonita namera dalje seče zaštićenog drveća koja je planirana da otpočne istog dana u prepodnevnim satima, uz istovremeni otpor i intervenciju aktivista“ navodi se u saopštenju.

„Svet i Dunav“ zbog svega navedenog poziva Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine, JVP Vode Vojvodine, kao i Direkciju za vode da se izjasne o ugrožavanju nasipa sa teškom mehanizacijom, koje se odigralo upravo 16. septembra od strane navedene kompanije.

„Pozivamo predstavnicu komunalne gradske inspekcije Novog Sada, koja je napravila zapisnik da se oglasi. Do zvaničnih uputstava o daljem postupanju NVO Svet i Dunav, koja će uslediti po proceduri Bernske konvencije početkom meseca oktobra, upozoravamo široku javnost i zahtevamo naročito od Koridora Srbije, Grada Novog Sada, Autonomne Pokrajine Vojvodine, Ministarstva za građevinarstvo, Ministarstva za zaštitu životne sredine i Vladu Republike Srbije, da obustave pripremne i druge radove na vodnom zemljištu Kameničke ade, Dunavaca i Šodroša, dok Evropski savet, posredstvom Bernske konvencije ne zatvori slučaj“, stoji u saopštenju „Svet i Dunav“.

(Autonomija)