Skip to main content

BCBP: Neophodno izmeniti odredbe Zakona o strancima kojima se krše osnovna ljudska prava

Građani 25. jul 2023.
< 1 min čitanja

"Uskladiti sa međunarodnim standardima"

Povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, koji su pred poslanicima Skupštine Srbije, Beogradski centar za ljudska prava ukazao je da nova zakonska rešenja olakšavaju pristup tržištu rada strancima, izbeglicama i tražiocima azila, ali i da ih je neophodno uskladiti sa međunarodnim standardima u poštovanju i zaštiti ljudskih prava.

Pohvalili su što predlozi pomenutih zakona predviđaju da stranci sa odobenim privremenim boravkom iz humanitarnih razloga, izbeglice i tražioci azila u Srbiji neće više morati da pribavljaju radnu dozvolu, već će imati otvoreni pristup tržištu rada.

S druge strane, nije predviđeno menjanje odredaba Zakona o strancima kojima se direktno krše ili ugrožavaju osnovna ljudska prava stranaca, naročito izbeglica, na koje je u toku javne rasprave ukazano službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Vlade Srbije.

„Na prvom mestu, reč je o tome da su u postupcima koji mogu rezultirati udaljenjem stranca sa teritorije Srbije prvostepene odluke policije izvršne, što je suprotno standardima ljudskih prava proisteklim iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Komiteta protiv torture. Zakonom o strancima je nadalje određeno da se žalbe koje podnose stranci moraju podneti na srpskom jeziku, što predstavlja kršenje osnovnog prava svake stranke“, navedeno je u saopštenju.

Zbog ovih manjkavosti bilo je mnogo slučajeva u kojima su stranci bili u riziku od proterivanja sa teritorije Srbije u zemlje u kojima im je pretila ozbiljna opasnost od torture i drugih oblika zlostavljanja, saopštio je BCBP.

(Beta)