Skip to main content

Žigmanov: Romi isključeni sa tržišta rada

Info 26. jan 2023.
2 min čitanja

Romska zajednica, posebno žene i devojčice su među najmarginalizovanijim društvenim grupama, ocenio je danas ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov i istakao da su zbog nedostatka formalnog obrazovanja, pristupa javnim uslugama i rasprostranjene diskriminacije isključeni iz tržišta rada.

Žigmanov je na konferenciji „Inkluzija Roma u drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ rekao da su Ministarstvo i Vlada Srbije posvećeni i predani da se taj izazov reši, podsećajući na Nacionalnu strategiju za socijalnu uključivanje Roma, saradnju sa lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva.

Prema njegovim rečima, kroz saradnju sa Nacionalnom agencijom za javnu upravu organizovana je obuka za 41 polaznika, koji će biti radno angažovani 12 meseci.

Žigmanov je rekao i da je jedan od uspeha da 500 porodica u neformalnom naselju ima pristup pijaćoj vodi, a taj projekat je spoveden u saradnji sa Nemačkom razvojnom agencijom.

Savetnik za rad i socijalna pitanja u Ambasadi Nemačke Per Kurmraj istakao je da se Srbija, kao i skoro cela Evropa, suočava za izazovima starenja i smanjenja broja stanovnika, što donosi poseban pritisak na tržište rada.

Najlakše rešenje je dovođenje radnika sa drugih tržišta, dok je možda veći izazov iskoristiti ljudski potencijal koji postoji u Srbiji osnaživanjem teže zapošljivih kategorija stanovništva, rekao je Kurmraj.

Time bi Srbija postala inkluzivno, prosperitetno društvo, ispunila UN ciljeve održivog razvoja i ubrzala evropske integracije, smatra on.

Kurmraj navodi da, kada je reč o Romima i drugim teže zapošljivim grupama, postoje izazovi obrazovanja, zdravstva, pristupu informacijama, dok je rasprostranjena diskriminacija.

Zato nam je potreban sveobuhvatan pristup i partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, rekao je Kurmraj.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i GIZ sprovode projekat od oktobra 2018. godine do marta 2023. godine i tokom ovog perioda bi trebalo da se zaposli 970 Roma i drugih marginalizovanih grupa, 2.195 korisnika je dobilo psihosocijalne i pravne usluge, a 1.947 osoba je završilo različite mere za podsticanje zapošljavanja.

(FoNet, foto: Beta)