Skip to main content

Zamenik tužioca: Ja sam bio prva žrtva Stefanovića, protiv mene podnete stotine prigovora i prijava

Info 03. јул 2024.
3 min čitanja

"Učestalost aktivnosti Stefanovića usmerenih sada prema tužiteljkama možda, ne mogu da tvrdim, motivisane su njegovom idejom da one odstupe od svojih stavova"

„Ja sam bio prva žrtva Nenada Stefanovića, protiv mene su bile podnete desetine, ako ne i stotine prigovora i disciplinskih prijava. Ta učestalost i brojnost prijava mojoj okolini je izgledala kao način da se izvrši pritisak na mene da odustanem od svojih stavova i ja nisam odustao. Ako tako gledamo na slučaj tužiteljki Savović i Božović, ja svoje koleginice dobro poznajem i znam su one čvrstih uverenja i da ako je Stefanoviću to naum od toga neće biti ništa“, rekao je Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca.

„Ono što je za mene zanimljivo, kada je u pitanju odluka Visokog saveta tužilaštva, je što su osim Predraga Milovanovića i neki drugi članovi saveta na jedan implicitan način, ali više nego jasno, ukazali na to da odluka Nenada Stefanovića nije u skladu sa pravilima dobrog rukovođenja javnim tužilaštvoma, odnosno, da ta odluka nije bila motivisana efikasnijim i celishodnijim radom konkretnog javnog tužilaštva. Drugim rečima iako nisu glasali za usvajanje prigovora, oni su rekli da je prigovor dve tužiteljke manje više ili u jednoj meri osnovani“, rekao je u emisiji Newsnight Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca.

Kako je naveo, iako nije znao šta tačno misle, oni su „svakako nedvosmisleno rekli da razlozi za premeštanje tužiteljki u drugo odeljenje nisu bili oni argumenti koje je Nenad Stefanović izneo u svom aktu kojim obrazlaže zašto nije prihvatio njihove prigovore“.

Ilić objašnjava i da je Visoki savet tužilaštva mlada i nova institucija koja nema dugu tradiciju i da još uvek nije u stanju da potpuno preuzme zakonska i ustavna ovlašćenja koja ima. Navodi i da je osnovna funkcija saveta zaštita samostalnosti javnih tužilaca i vrhovnih tužilaca.

„Imajući u vidu to da nisu usvojili prigovore tužiteljki moglo bi se reći da nisu stali na njihovu stranu. međutim, za mene je vrlo bitno da je ovo prva sednica gde niste mogli da vidite dva bloka, jedan koji glasa protiv, koji je do sada bio glasačka mašina i koja je uglavnom podržavala predloge koji su do sada dobijali većinu tokom glasanja. Oni su sada izrazili jednu sumnju u način na kojim se rukovodi Višem javnim tužilaštvom i to je za mene korak u dobrom smeru, budući da je osnovna ideja da se kroz to telo afirmiše pluralizam stavova i mišljenja koji postoje unutar tužilaštva“, rekao je Ilić.

„Do juče bilo drugačije“

„Do juče smo imali situaciju da bez toga da znate koja je tema, vi znate kako će jedna grupa da glasa. Istovremeno imali ste dvojicu kolega koji su diskutovali na drugi način i bili su uvek manjina, taj odnos je uvek bio devet prema dva. Ovo je prva situacija da ste na delu mogli da prepoznati pluralizam mišljenja i različitost stavova i nisu mogla da se uoče ta dva bloka. Mislim da je to dobar put da to telo počne da radi ono što mu je funkcija, a to je zaštita statusa tužilaca i glavnih javnih tužilaca. Pretpostavim da je kod jednog broja članova Saveta sazrela ideja, da kada je u pitanju upravljanje Višim javnim tužilaštvom pstoje problemi i da su oni to jednostavno izrazili“, rekao je zamenik republičkog javnog tužioca.

On je objasnio i da zakon uopšte ne propisuje osnove za prigovor, kao i da sa druge strane podzakonski akt, pravilnik, propisuje da se prigovor može izjaviti zbog toga što je odluka o godišnjem rasporedu poslova nezakonita ili necelishodna.

„Verovatno su članovi smatrali da odluka nije nezakonita i necelishodna, ali s druge strane van svake sumnje su izrazili rezervu u motive starešine VJT u Beogradu, one koje je izneo u aktu u kojem se izjašnjava da ne prihvata prigovore. Oni su smatrali da njegovi motivi nisu bili potpuno profesionalni“, smatra Ilić.

Odgovarajući na pitanje da li Stefanović vrši pritisak na tužiteljke Bojanu Savović i Milenu Božović, Ilić podseća da je on, kako je rekao, bio prva žrtva Nenada Stefanovića.

„Protiv mene su bile podnete desetine ako ne i stotine prigovora i disciplinskih prijava etičkom odboru i svim drugim organima i telima. Ta učestalost i brojnost prijava mojoj okolini je izgledala kao način da se izvrši pritisak na mene, da odustanem od stavova koje javno iznosim u vezi sa javnim tužilaštvom. Moram da kažem da kada imate čvrsta uverenja nikakve prijave i disciplinski postupci ne mogu da izazovu kod vas takvu vrstu reakcije, to mi nije stvorilo nikakvu uznemirenost, ali mogu da pretpostavim da je motiv onog ko je podnosio prijave bio da stvori nekakvu vrstu reakcije – da oni koji iznose slobodno svoja uverenja i stavove to promene ili makar naprave korak unazad, odnosno, odustanu u nekoj meri od iznošenja stavova u javnosti“, objasnio je Ilić i dodao:

„Ako tako gledamo na stvari onda verujem da je ta učestalost aktivnosti Nenada Stefanovića usmerenih sada prema tužiteljkama možda, ne mogu da tvrdim, motivisana njegovom idejom da one odstupe od svojih stavova. Međutim, ja svoje koleginice dobro poznajem i znam su one čvrstih uverenja i da ako mu je to naum od toga neće biti ništa“, zaključio je Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca..

(N1, Foto: MC)