Skip to main content

Zakonom razgraničiti nadležnosti Republike i Pokrajine

Autonomija 26. сеп 2008.
2 min čitanja

Ministar za ljudska i manjinska para Svetozar Čiplić
Ministar za ljudska i manjinska prava i bivši sudija Ustavnog suda Srbije Svetozar Čiplić izjavio je da u vladajućoj koaliciji postoji konsenzus o tome da na istoj sednici republičkog parlamenta na kojoj se bude razmatrao predloženi statut APV usvoji i poseban zakon kojim će se preciznije definisati nadležnosti Pokrajine. U izjavi za „Dnevnik“ on je kazao da je reč o specijalnom zakonu koji je „tehničke prirode“, ali koji je neophodan da bi se novi statut Vojvodine mogao primenjivati.

– Da odredbe novog statuta APV ne bi bile samo golo pravo, neophodno je da se posebnim republičkim zakonom razgraniče nadležnosti između Republike i Pokrajine – kazao je Čiplić.

Dodao je da je „racionalnije i pravno korektnije“ da se pitanje ustavnih nadležnosti Pokrajine uredi jednim zakonom, nego da se ta materija reguliše kroz različite zakone koji uređuju pojedine oblasti.
– Poenta je u tome da nakon davanja saglasnosti na statut Vojvodine u Skupštini Srbije, taj akt odmah može i da zaživi. A ako ne bude tog zakona, imali bismo situaciju da nadležnosti APV vise između Ustava i statuta, pošto ne bi bile razgarničene ingerencije dva nivoa vlasti – istakao je on.

Čiplić je napomenuo da Ustav ne samo što garantuje određene nadležnosti Pokrajine već i obavezuje zakonodavca da donese zakon kojim će se te nadležnosti precizno razgraničiti. Dodao je da bi, ako ne bi postojao i zakon na osnovu kojeg bi ingerencije Pokrajine mogle da se primenjuju, odluke pokrajinskih organa vlasti mogle biti predmet ocene zakonitosti pred Ustvanim sudom.

On je kazao da termin leks specijalis oslikava pravnu prirodu tog zakona, pošto je reč o zakonu atipičnom za pravni poredak.
– Reč je o zakonu pravno-tehničkog karaktera, koji se razlikuje od drugih zakona koji materijalno uređuju pojedine oblasti društvenog života. On je tehničke prirode jer treba da uredi šta je, na primer, u oblasti obrazovanja u republičkoj nadležnosti, a šta u pokrajinskoj da ne bi došlo do njihovog preklapanja – naveo je Čiplić.

Dodao je da zakon o nadležnostima Pokrajine i predloženi statut moraju biti usklađeni, te da je veliki deo posla obavljen time što je već sačinjen nacrt statuta APV, jer neke njegove odredbe zakonom treba samo da se preciziraju. On je kazao da zato priprema tog tehničkog zakona treba da se radi u koordinaciji s pokrajinskom administracijom.
– Zaista bi bilo besmisleno da se priprema zakon koji treba da omogući usvajanje i primenu statuta, a da u njegovoj izradi ne učestvuju predstavnci vojvođanske administracije – ukazao je Čiplić.
Rokovi

Kad je reč o rokovima za usvajnje statuta i navedenog zakona, on je rekao da je najvažnije da Skupšptina Vojvodine ispoštuje rok iz Ustvanog zakona po kojem 90 dana od konstituisanja aktuelnog saziva mora uputiti predlog statuta republičkom parlamentu. Čiplić je rekao i da je „uprkos činjenici što brojni zakoni koje je Vlada Srbije već uputila u proceduru duže čekaju da uđu na dnevni red“, moguće da se i statut i zakon kojim će se precizirati nadležnosti APV „uz velike napore budu usvojeni do kraja godine“.

(Dnevnik)