Skip to main content

Vojvođanski klub: Vojvođanima vratiti građanske slobode i prava koja su im oteta u jogurt revoluciji

Vojvodina 05. окт 2023.
2 min čitanja

"Vara se režim koji misli da će Vojvodina zauvek da ćuti u statusu silom zauzete teritorije!"

Vojvođanski klub podseća javnost da je na današnji dan pre 35 godina nasilnim putem, uličnim pučem, srušena autonomija Vojvodine i zahteva da našoj Pokrajini budu vraćena oteta prava, što je međunarodna obaveza koju je Srbija preuzela na Mirovnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji u Londonu 1992. godine.

Na ovu obavezu podsećamo kako vlasti u Beogradu, tako i međunarodnu zajednicu, a građane Vojvodine pozivamo da nikada ne zaborave šta nam je oteto. Podsećamo ih i na činjenicu da je pitanje Vojvodine te 1992. godine internacionalizovano, kao i na činjenicu da oduzimanje stečenih građanskih sloboda i prava, kakvo je pravo građana na regionalnu autonomiju i lokalnu samoupravu, nikada ne zastareva. Vara se režim koji misli da će Vojvodina zauvek da ćuti u statusu silom zauzete teritorije!

Mlade u Vojvodini želimo da upoznamo sa činjenicom da je Vojvodina pre “jogurt revolucije” od 5. oktobra 1988. godine imala sopstveni Ustav, za sada jedini u njenoj istoriji. Tim Ustavom, koji je donet 28. februara 1974. godine, našoj Pokrajini bila je garantovana široka autonomija u okviru jugoslovenske federacije: zakonodavna, izvršna i sudska vlast, pravo na upravljanje sopstvenim prihodima i imovinom. Vojvođanska autonomija bila je garantovana saveznim ustavom i pravom veta koje je Pokrajina imala.

Mladi u Vojvodini treba da znaju da je Vojvodina za tih 14 godina autonomije dodatno izgradila vlastiti politički subjektivitet i zabeležila neviđen privredni rast. U Vojvodini su se proizvodili delovi za mlazne avione, automobili, brodovi, kompjuteri, optički kablovi, prehrambena industrija je cvetala, kompanija Naftagas je bila moćna i u zemlji i u inostranstvu, gradile su se pruge, putevi, razvijalo se obrazovanje, zdravstvo, vojvođanski fondovi bili su najbogatiji u Jugoslaviji…

Ukratko, po stepenu razvoja Vojvodina je bila odmah iza i tada i danas najrazvijenije Slovenije. A danas? Danas je Vojvodina region u okviru siromašne Srbije, dok je Slovenija srednje razvijena evropska država! Nakon nasilnog oduzimanja autonomije, Miloševićev režim je opljačkao Vojvodinu, njenu imovinu je uništio ratovima i hiperinflacijom, a ono što je preostalo uglavnom su rasprodale “nove” vlasti, koje se po stepenu centralizacije Srbije nisu razlikovale od prethodnog režima.

(Vojvođanski klub)