Skip to main content

Vojvodina kao jedinstveno tržište rada

Autonomija 26. avg 2008.
2 min čitanja

Izvršno veće VojvodinePokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa Strategijom zapošljavanja u Vojvodini,  planira da do kraja godine realizuje projekat ,,Vojvodina kao jedinstveno tržište rada“, kako bi se podstaklo zapošljavanje stručnjaka u selima i nerazvijenim sredinama u Vojvodini. Na sastanku, kome su prisustvovali predstavnici vojvođanskih opština i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, istaknuto je da se ovim projektom želi pružiti snažan podsticaj poboljšanju uslova života na selu, a ideja o njegovoj realizaciji proistekla je iz zahteva koje su predstavnici lokalnih samouprava uputili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Prema rečima resornog pokrajinskog sekretara Miroslava Vasina, sa realizacijom projekta započeće se u septembru, kada je planirano da se putem javnog konkursa pozovu predstavnici lokalnih samouprava da prijave potrebe za stručnjacima u svojim sredinama.
– Nakon toga, predviđeno je da se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje  – filijalama u Vojvodini, utvrdi struktura stručnjaka koji u ovim sredinama nedostaju, te da se zainteresovanim kandidatima ponude posebni uslovi za rad u selima i nerazvijenim sredinama – rekao je Miroslav Vasin.
On je naveo da se posebni uslovi za rad odnose na dvogodišnje plaćanje troškova stanovanja ili putnih troškova u mestu u kome su stručnjaci prihvatili posao, kao i o posebnom novčanom dodatku od 10 hiljada dinara na redovnu platu. – Za ovaj projekat, iz budžeta pokrajine, izdvojeno je 15 miliona dinara, kojim će se finasirati zaposlenje 70-80 visokoobrazovanih stručnjaka koji su deficitarni u vojvođanskim selima i nerazvijenim područjima – rekao je Miroslav Vasin. – Nadamo se da ćemo ovim projektom razrešiti i dve dileme – da li bi visokoobrazovani iz velikih centara, koji su dugo nezaposleni, prihvatili posao na selu ili samo deklarativno kažu da bi to učinili, te da li je tačna tvrdnja da niko neće da radi na selu bez obzira na ponuđene uslove. U okviru projekta „Vojvodina kao jedinstveno tržište rada“, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova oformioje radnu grupu za praćenje projekta, koja će utvrditi tekst javnog konkursa, kriterijume i druge elemente. Planirano je da u ove aktivnosti budu uključeni i predstavnici lokalnih samouprava i filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Vojvodini.

(Beta)