Skip to main content

Vode Vojvodine: Činimo sve da sprečimo ekološku katastrofu na Čonopljanskom jezeru

Info 19. јул 2022.
2 min čitanja

Riblji fond na akumulaciji „Čonoplja“, koji je ugrožen zbog presušivanja jezera usled visokih temperatura i najveće suše od 2012. godine, izmetiće se po hitnom postupku, saopštilo je danas javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“.

Translokacija ribe obaviće se sutra, uz inspekcijski nadzor i poštovanje svih predviđenih procedura, a riba će do premeštanja na drugu lokaciju – u najbliži kanal hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (DTD), biti smeštena u specijalizovane bazene sa kiseonikom, navedeno je u saopštenju.

Naglašeno je da se ovaj izuzetno zahtevan posao „Vode Vojvodine“, u cilju spašavanja ribljeg fonda, prvi put preduzima posle više od decenije.

Kako je navedeno, pomor ribe prijavljen je juče ujutro, „a najviše je uginulih jedinki tostolobika preko 10 kilograma, kojima je potrebna veća količina kiseonika, te su zbog toga osetljivije vrste“.

Zabrinjavajuće spuštanje nivoa vode usled visokih temperatura na ovoj lokaciji problem je koji traje godinama, jer se jezero snabdeva vodom isključivo iz atmosferskih padavina i akumulacija se ne može dopunjavati vodom iz prirodnih vodotoka ili kanalske mreže, navedeno je u saopštenju.

Ukazano je da osim toga, sušenju akumulacija doprinosi i neodgovoran odnos poljoprivrednika, usled samoinicijativnog bušenja bunara, bez sprovođenja zakonske procedure.

Imajući sve to u vidu, a u cilju konstantnog snabdevanja vodom te akumulacije i spašavanja ribljeg fonda, „Vode Vojvodine“ intenzivno rade na projektu njenog povezivanja sa kanalom DTD Vrbas-Bezdan.

Akumulacija „Čonoplja“ postaće deo budućeg podsistema „Telečka“, iz kojeg će se vodom snabdevati severna Bačka.

U okviru ovog zahtevnog projekta, za koji je potreban duži vremenski period, gradiće se pet crpnih stanica, tri izlivne građevine, mnoštvo ustava i propusta, a kanalska mreža biće duga više od 50 kilometara.

Investicija će koštati više od 4,5 milijardi dinara, a kada projekat bude gotov omogućiće navodnjavanje 25.144 hektara.

Iz „Voda Vojvodine“ su ukazali da je ono što je za rešavanje ovog problema najvažnije, to što će akumulacija „Čonoplja“ postati veštačka i više neće zavisiti od atmosferskih i klimatskih uslova kao do sada.

Trenutno je u pripremi projektno-tehnička dokumentacija za ovaj projekat.

Iz „Voda Vojvodine“ su naglasili da na brani akumulacije „Čonoplja“ nema nikakvih oštećenja niti curenja vode, te da informacija koju su preneli pojedini mediji ne odgovara činjeničnom stanju.

(Beta)