Skip to main content

Vlasnica Galensa opet izostala s ročišta

Vojvodina 26. авг 2022.
3 min čitanja

"Školski primer zloupotrebe prava i sudskog sistema"

Glavno ročište po tužbi Sanje Petrić protiv Dragane Arsić i Nikole Arežine, za materijalnu štetu nastalu presecanjem katanca i žice tokom akcije na brdu Kesten prošlog oktobra, održano je danas u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Tužilja Sanja Petrić, suvlasnica kompanije Galens, nije prisustvovala ročištu iz, kako je navedeno, epidemioloških razloga, usled bolesti i povišene temperature, ali njen punomoćnik nije priložio medicinsku dokumentaciju kojom bi to potkrepio već je najavio da će to učiniti naknadno.

Takođe, punomoćnik Sanje Petrić zatražio je od suda da se povuče dokazni predlog za njeno saslušanje, uz obrazloženje da nije ni prisustvovala pomenutom događaju zbog čega je njeno svedočenje irelevatno. Odbrana se tome usprotivila, tumačeći ovaj zahtev kao nameru da se aktivisti onemoguće da joj postave pitanja, te ocenila da je sudija, prihvatajući takav predlog, izašla u susret Sanji Petrić.

Podsetimo, Petrić je aktiviste tužila zbog presecanja katanca i žice kojom je ogradila svoje parcele, ali kako tvrde aktivisti i javne puteve i delove Nacionalnog parka Fruška gora, Oni su zbog toga u oktobru prošle godine organizovali akciju prolaska kroz Nacionalni park, i tom prilikom presečena je žica na dva mesta, kao i katanac na kapiji.

Petrić sada traži da joj Arsić i Arežina isplate ukupno 200.000 dinara na ime materijalne štete koja, po tvrdnji aktivista, nije veća od 5.000 din. Zbog toga tumače da je u pitanju školski primer zloupotrebe prava i sudskog sistema.

Na današnjem ročištu, Arsić je istakla da je cilj pomenute protestne šetnje bio da ukažu javnosti i nadležnim institucijama na nepravilnosti u radu institucija i činjenicu da je Nacionalni park uzurpiran, po njenom mišljenju, neovlašćenim ograđivanjem šuma žicom.

Arsić je, odgovarajući na pitanja odbrane, podsetila da se protiv Nebojše Petrića i v.d direktora NP „Fruška gora“ po tužbi OŠFG vodi prekršajni postupak, kao i da su OŠFG i Udruženje za zaštitu šuma, čiji je ona zastupnik, pokrenuli vanredni pravni lek za ukidanje rešenja Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za postavljanje ograde, kao i tužbu Upravnom sudu po istom osnovu.

Punomoćnik Sanje Petrić je nakon iskaza Dragane Arsić konstatovao da je tužena potvrdila tužbeni nalog.

Optuženi Nikola Arežina iz udruženja „Fruškać“ priznao je u svom iskazu da je on presekao ogradu i katanac. Kako je naveo, on se poslednjih deset godina bavi Fruškom gorom i u tom periodu nigde u Nacionalnom parku nije video ograđivanje parcela na taj način, čime je onemogućeno kretanje kroz Nacionalni park i prirodno dobro.

– Dešavalo se da se životinje zaglave u ogradu i uginu, za šta postoje i dokazi – naveo je Arežina.

Punomoćnik tužilje usprotivio se pitanju odbrane u vezi sa visinom materijalne štete, odnosno cene koštanja katanca i žice, uz opasku da će taj odgovor dati sudski veštak, ali je sud dozvolio da Arežna da svoju ocenu. On je rekao da je, kao dugogodišnji hobista, upoznat sa cenama građevinskih materijala te da je cena katanca poput onog presečenog na Kestenu oko 600 dinara, dok je kotur plastificirane žice od 25 metara oko 9.000 dinara.

Odbrana je zatim priložila i fotografije od juče, na kojima se vidi da tužilja uopšte nije zamenila presečenu žicu na ogradi, već da je na jednom mestu samo pričvršćena postojećim nitima, a na drugom dodato otprilike dva metra žice da bi se napravio dvostruki sloj. Na taj način želeli su da pokažu da tužilja nema osnova za odštetu jer nije ni obnovila žicu.

Oslobađanje puta na Kestenu (Foto: Odbranimo šume Fruške gore)

Sud je zatim odredio veštaka koji bi trebalo da se izjasni na okolnost visine štete nanete katancu i žici. Ročište na kojem bi sud trebalo da sasluša veštaka, koji prethodno svoj nalaz treba da dostavi obema stranama, zakazano je za 18. novembar u 10 časova.

– Sud je odredio veštačenje uprkos činjenici da sam postupak veštačenja prevazilazi vrednost štete. Na taj način nam se nameće nesrazmeran teret, uprkos tome što smo priložili dokaze o realnoj vrednosti katanca i tih par metara žice – rekao je za Autonomiju advokat odbrane Mihailo Pavlović.

Današnje ročište samo je jedan od pet postupaka koji su protiv aktivista pokrenuli supružnici Petrić, za koje odbrana tvrdi da su zapravo takozvane SLAPP tužbe.

U pozivu javnosti da prisustvuje današnjem ročištu, Pokret Odbranimo šume Fruške gore naveo je da će slučaj SLAPP tužbi supružnika Petrić protiv aktivista Pokreta OŠFG biti predstavljen u Strazburu, na konferenciji Evropske koalicije za borbu protiv SLAPP u oktobru.

Tamo će ih zastupati nevladina organizacija „Građanske inicijative“ koja je postala članica koalicije Coalition Against SLAPPs in Europe – CASE i kontakt tačka za SLAPP slučajeve u Srbiji.

Dalibor Stupar (Autonomija)