Skip to main content

Vlada Vojvodine i Univerzitet protiv povećanja školarina

Info 20. jun 2011.
< 1 min čitanja

Vlada Vojvodine i Univerzitet u Novom Sadu iskoristiće sve mehanizme da školarina na svim fakultetima i studijskim grupama ostane na nivou utvrđenom za 2010/2011. školsku godinu, saopštila je Vlada Vojvodine.
Kako se navodi, na sastanku predstavnika Univerziteta koju je predvodio rektor Miroslav Vesković i Vlade Vojvodine na ccelu sa sekretarom za nauku i tehnološki razvoj Dragoslavom Petrovićem usaglašen je zajedniccki stav da u sadašnjim okolnostima ne sme doći do povećenja troškova studiranja.
Sastanak je održan povodom stava ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića, koji je jucce izjavio da se i ministarstvo protivi najavi pojedinih fakulteta da bi mogli povećati školarine za studije za narednu školsku godinu.

(Autonomija)