Skip to main content

VIEU: Ustavne promene da garantuju suštinsku autonomiju Vojvodine

Aktuelno 30. jun 2017.
< 1 min čitanja

Organizacije civilnog društva okupljene oko Vojvođanske inicijative za EU (VIEU) upozorile su danas da Srbija drastično kasni sa procedurom donošenja novog Ustava, predviđenom Akcionim planom za Poglavlje 23, te pozvale da se pod hitno krene u široku i inkluzivnu javnu raspravu i razgovor svih relevantnih političkih i društvenih činilaca koji će rezultirati novim Ustavom.

“Kako je predviđeno Akcionim planom, potrebno je prethodno izvršiti ozbiljnu analizu posledica važećeg Ustava i, tokom izrade novog, otkloniti brojne manjkavosti koji su po našem uverenju generator mnogobrojnih društvenih i političkih problema, i koji su označili ne raskid već kontinuitet sa ‘vrednostima’ devedesetih”, navodi se u saopštenju VIEU.

Ukazuje se i da za razliku od važećeg, novi ustav ne sme biti delo međupartijske ili unutarpartijske trgovine, “kao ni rezultat hirova autoritarnog vođe”, već proizvod širokog demokratskog konsenzusa, utemeljen na vrednostima savremene civilizacije.

“Novi ustav mora da bude usklađen sa procesom evropskih integracija i evropskim vrednostima, odnosno mora počivati na demokratskim principima decentralizacije, regionalizacije i garantovati suštinsku autonomiju Vojvodine, kao garanta njenog razvoja i razvoja cele zemlje“, napominju ove organizacije.

U saopštenju se dodaje da ustav mora dosledno garantovati ljudska prava i nezavisnost pravosuđa i drugih institucija, te onemogućiti samovolju pojedinaca i političkih partija.

Vojvođanska inicijativa za EU je koalicija civilnih organizacija sa područja AP Vojvodine koja, u saradnji sa ekspertima, institucijama i zainteresovanim organizacijama i pojedincima – nadgleda i aktivno učestvuje u pregovaračkom procesu Srbije sa EU, uvažavajući specifične potrebe i interese pokrajine i njenih građana.

(Autonomija)