Skip to main content

Ustavni sud Mađarske: Pravo EU ima primat po pitanju davanja azila migrantima

Marginalci 10. dec 2021.
< 1 min čitanja

Mađarski Ustavni sud odbio je danas predlog kojim se osporava primat prava Evropske unije (EU) u slučaju koji se odnosi na postupanje te zemlje prema izbeglicama i tražiocima azila.

Ministarka pravde Judit Varga osporila je presudu najvišeg suda EU iz decembra prošle godine, u kojoj je utvrđeno da Mađarska nije poštovala zakon EU tako što je odvraćala ljude koji su ilegalno ulazili u zemlju, uskraćujući im pravo da podnesu zahtev za azil i zatvarajući ih u „tranzitne zone“ duž južne granice sa Srbijom.

Varga je u svom predlogu zatražila od suda da presudi da je odluka Suda pravde Evropske unije kojom se zahteva da se migrantima omogući da podnesu zahtev za azil, nespojiva sa ustavom Mađarske.

Mađarska vlada često je sa EU sukobljavala mišljenje po pitanju migracija.

Mađarska je 2015. godine odbila da učestvuje u planu EU za naseljavanje više stotina hiljada izbeglica širom 27 zemalja članica i postavila je ogradu od žilet-žice na granici sa Srbijom kako bi sprečila prelazak migranata.

(Beta, foto: Vojin Ivkov)