Skip to main content

Uključenje građana u društveni i politički život

Civili 20. maj 2010.
2 min čitanja

Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM i Heinrich Böll Stiftung u decembru mesecu 2009. godine započeli su projekat „Uključenje građana u društveni i politički život kroz zastupanje prava na peticije i predstavke, koji se finansira od strane EU.
Nakon sprovedenog istraživanja pravne regulative koja uređuje ostvarivanje ovih ustavom zagarantovanih prava, i održavanja 5 radionica sa predstavnicima nevladinih organizacija, sindikata i šire javnosti u Beogradu, Nišu, Preševu, Kragujevcu i Novom Sadu, došlo se do zaključka da ne postoji pravni okvir koji reguliše ova prava, kao i da praksa postupanja po peticijama i predlozima građana pokazuje na veliki stepen ignorisanja ovog prava od strane organa javne vlasti.
U nastavku projekta, YUCOM i Heinrich Böll Stiftung organizuju panel diskusije:
– 25.05.2010. godine u Novom Sadu
– 28.5.2010. godine u Kragujevcu
– 08.06.2010. godine u Preševu
– 09.06.2010. godinu u Nišu
– 15.06.2010 u Beogradu.
Cilj panel diskusija je stvaranje konstruktivnog dijaloga između predstavnika organa javne vlasti i građana i građanki o modelima ostvarivanja ustavnog prava na podnošenje peticija i predloga.
Konstruktivnim dijalogom otklonile bi se samo neke od nedoumica koje postoje:
– da li organi javne vlasti imaju procedure koji uređuju odgovaranje na peticije i druge predloge
– kakva su iskustva organa javne vlasti sa postupanjem po peticijama i drugim predlozima
– koje su glavne prepreke za davanje odgovora na peticije i predloge
Relevantna mišljenja i preporuke dobijene tokom panel diskusija biće korišćene za pripremu neophodnih promena pravne regulative.
Istovremeno, YUCOM i Heinrich Böll Stiftung su pokrenuli internet portal www.uticaj.rs
Internet portal uTIcaj najpre je namenjen onima koji žele da postavljaju i/ili da potpisuju peticije (predloge, predstavke i pritužbe), te u tom smislu ovde možete naći informacije ili pomoć pri njihovom pisanju ili određivanju kome treba određenu peticiju poslati. Takođe obiluje informacijama o pravu na peticiju u Srbiji, regionu, Evropskoj uniji i šire, i uopšte o direktnoj demokratiji koja je nezaobilazna tema kada je reč o peticijama – ukoliko se opšti termin peticija koristi kako bi se opisale i građanske inicijative za promenu zakona.
Ovo su samo neke od aktivnosti kojima YUCOM i Heinrich Böll Stiftung žele da omoguće učešće građana u procesu donošenja odluka na svim nivoima vlasti kroz usvajanje neophodne pravne regulative i uspostavljanje funkcionalnog mehanizma za regulisanje prava na peticije i predstavke.
O daljim aktivnostima informišite se na www.yucom.org.rs i www.boell.rs.