Skip to main content

Udruženja protiv plana za „Dnevnik“, nije u skladu sa novim GUP-om

Info 07. окт 2022.
2 min čitanja

"Novi soliter i rekonstrukciju postojeće zgrade "Dnevnika" treba da gradi kompanija 'Galens'"

Nekoliko nevladinih organizacija i udruženja građana zatražilo je povlačenje Plana generalne regulacije za lokaciju „Dnevnika“, jer, kako tvrde, nije usklađen sa novim Generalnim urbanističkim planom. Na ovom lokalitetu novi soliter i rekonstrukciju postojeće zgrade „Dnevnika“ treba da gradi kompanija „Galens“.

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“, „Ekološki front Novi Sad“, „Eko straža Novi Sad“, Sačuvajmo Liman od betona i Udruženje „Za zeleno Novo naselje“ uputili su zahtev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kako bi se utvrdilo da li je pomenuti plan urađen u skladu sa zakonom.

Ove organizacije i udruženja navode da su njihovi zahtevi opravdani, jer su pregledom odluka utvrdili da je lokalni parlament 16. septembra, kada je usvojen plan za „Dnevnik“, postupio suprotno GUP-u koji je ta ista Skupština usvojila 22. jula.

Navodi se da je plan za „Dnevnik“ donet uz citiranje odredbi iz GUP-a koji je prestao da važi.

„U planu se nalazi izvod iz Generalnog plana grada do 2021. godine, pa je za poslovno-stambeni kompleks ‘Dnevnik’ navedeno da je namena planiranog kompleksa poslovno-stambena, tako da se poslovanju namenjuje 51 odsto, a stanovanju 49 odsto ukupnih sadržaja. Indeks izgrađenosti je maksimalno pet, a indeks zauzetosti do 75 odsto u odnosu na parcelu kompleksa“, navode udruženja.

Kako dodaju, u novom GUP-u uspostavljena su pravila za opštegradske centra, među kojima piše da je „maksimalni indeks zauzetost 50 odsto u zavisnost od položaja u gradu, maksimalni indeks izgrađenost pet za poslovne objekte/kompleks, četiri za poslovno-stambene komplekse i 3,2 za stambeno-poslovne i stambene objekte/komplekse u nameni opštegradskog centra“.

Oni ukazuju da „nije moguće usvojiti neki plan na osnovu generalnog plana koji više ne važi, a da nije usklađen (prepravljen) sa novima“.

„U materijalima koji su bili dostupni, nismo primetili, niti je jasno kako se plan za lokalitet ‘Dnevnik’ našao na dnevnom redu Skupštine. Nismo uspeli nigde da pročitamo gde piše da može da se plan za ‘Dnevnik’ donese po starom GUP-u koji je prestao da važi. Vidi se da je plan za ‘Dnevnik’ pripreman u avgustu, mesec dana po usvajanju, a isto toliko i po prestanku važenja starog Generalnog plana. ‘Dnevnik’ je po oba GUP-a, važećem i nevažećem, opštegradski centar. Odjednom, uvode neke nove namene sa nazivom ‘poslovno-stambeni kompleks Dnevnika’, poslovanje i stanovanje, a radi se o nameni opštegradskog centra. Da li se i tu radi o nekom previdu, ili se izmišljaju nove namene, po želji i potrebi investitora?“, pitaju se.

Traže i da se svi planovi koji su usvojeni na sednici 16. septembra usklade sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i GUP-om do 2030. godine.

Da postoje problemi u vezi sa planovima za lokaciju „Dnevnika“ 021.rs je ukazao letos. U junu su na javnom uvidu bili plan generalne regulacije, kao i plan detaljne regulacije, koji su nudili dva različita rešenja za tu lokaciju. Dok PGR nudi dizanje spratnosti i proširenje kompleksa, što je i usvojeno na Skupštini, u PDR, koji se još nije našao pred odbornicima, piše da se u okviru „Dnevnikovog“ kompleksa planira rekonstrukcija ili zamena postojećih objekata.

Podsetimo, prema usvojenom planu generalne regulacije, kompaniji „Galens“ se dozvoljava da renovira zgradu „Dnevnika“, ali i da joj podigne spratnost sa 10 na 12 spratova, te da izgradi objekat iste visine i sa podzemnim nivoima. Kompleks će imati 281 stan, odnosno 20.000 kvadratnih metara stambenog prostora i 24.000 kvadrtta poslovnih sadržaja.

(Radio 021)