Skip to main content

Tužilac naložio da se identifikuju i procesuiraju učesnici neočetničke proslave kod Berana

Jugoslavija 10. avg 2022.
2 min čitanja

Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju Hasan Lukač dao je nalog Uprave policiji, odnosno Centru bezbjednosti Berane da identifikuju i prekršajno procesuiraju sve učesnike neočetničke proslave u mjestu Zaostro kod Berana zbog vrijeđanja drugih po osnovu nacionalne, vjerske pripadnosti i etničkog porijekla.

Građanska inicijativa 21. maj dostavila je 8. avgusta Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju krivičnu prijavu protiv određenog broja osoba koje su u mjestu Zaostro, opština Berane, održali proslavu kojom su veličali zločinački četnički pokret.

Okupljanje neočetničkih pristaša je kod aktivista GI 21. maj Malika Kovačevića, Ljubomira Filipovića i Aleksandra Saše Zekovića izazvao osjećaj straha i uznemirenosti, zbog čega su pozvali Upravu policije i državno tužilaštvo da provjere da li u radnjama tih osoba postoje elementi bića nekog određenog krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, ili u njihovim radnjama postoje elementi prekršajne odgovornosti.

“Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, Hasan Lukač, obavijestio je danas Građansku inicijativu 21. maj, da je iz sadržaja krivične prijave i pregledanih video snimaka, koje su dostavljeni, a koji se nalaze na Facebook profilu “Mojkovački fantom”, objavljeni 8. avgusta 2022. godine, ocijenio da u radnjama tih lica nema elemenata bića krivičnog djela za koje bi nadležnost zasnovalo ovo tužilaštvo, niti elemenata bića krivičnog djela za koje bi se gonjenje preduzelo po službenoj dužnosti, već se radi o prekršaju iz čl.19 Zakona o javnom redu i miru”, kazali su CdM-u ovi aktivisti.

S tim u vezi državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, Hasan Lukač, dao je nalog ovlašćenim službenim licima Uprave policije – Centar bezbjednosti Berane, da preduzmu sve mjere i radnje u cilju otkrivanja počinioca ili više njih ovog prekršaja, kao i da protiv tih lica podnesu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, pred nadležnim sudom u Beranama.

“Profil pod nazivom Mojkovački fantom označio je 8. avgusta u svojim objavama aktiviste Građanske inicijative 21. maj što je bio način da se sazna da se u mjestu Zaostro, pod pokriviteljstvom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, opet održala proslava pristaša zločinačkog četničkog pokreta”, ističu oni.

(CdM, Foto: Pixabay)