Skip to main content

Tužilac Milovanović: Oslobođen rada na svim predmetima pod tačkom 'razno'

Info 23. апр 2021.
2 min čitanja

Nisam razrešen funkcije zamenika javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu, ali me je predsedavajuća Državnog veća tužilaca (DVT) Zagorka Dolovac diskrecionom odlukom oslobodila rada na svim predmetima, pa i u slučaju paljenja kuće novinara Milana Jovanovića, izjavio je FoNetu član DVT Predrag Milovanović.

Milovanović kaže da je na konstitutivnoj sednici DVT 6. aprila pod tačkom „razno“ odlučivano ko će od članova tog tela biti oslobođen rada u matičnom tužilaštvu i da je Dolovac predložila njega i Tanju Vukićević iz Višeg javnog tužilaštva.

„Rekao sam da sam iznenađen što se o tome razgovara pod tačkom ’razno’, da me niko nije konsultovao, ali da, iz profesionalnih razloga i zbog profesionalne etike, molim da nastavim rad na predmetu za koji postoji zainteresovanost javnosti, na šta je Dolovac odgovorila da će to razmotriti i da ona zna šta je najbolje za tužilaštvo“, navodi Milovanović.

Prema njegovim rečima, 9. aprila je dobio rešenje kojim je oslobođen rada na svim predmetima, sa paušalnim obrazloženjem i pozivanjem na članove zakona, a bez ijednog konkretnog razloga, „iako u obrazloženju moraju da budu navedeni konkretni razlozi“.

„Potom je 12. aprila održana telefonska sednica DVT i tada sam ponovo pokušao da argumentujem profesionalne razloge za moje dalje postupanje u predmetu paljenja kuće novinara. Izuzeo sam se od glasanja, pa odluka o oduzimanju svih predmeta zbog toga nije bila jednoglasna“, dodaje Milovanović.

Kako je objasnio, po Zakonu o Državnom veću tužilaca Dolovac može, ali i ne mora, da oslobodi člana DVT rada u matičnom tužilaštvu, za razliku od Zakona o Visokom savetu sudstva, gde je izuzimanje sudija od rada u matičnim sudovima obavezno.

„Ne znam zašto je Dolovac ovako postupila, kada je moglo drugačije, ali neću da ulazim u njene razloge. Bitno je da u epicentru ostane predmet, a ne ličnosti ili lična promocija. Želim da omogućim tužiocu da profesionalno završi taj predmet“, kazao je Milovanović.

On naglašava da je neistinito saopšteno da je u predmetu paljenja kuće novinara Milana Jovanovića dobio takozvano obavezno uputstvo o postupanju.

„To upustvo sam lično tražio i dobio, a o razlozima ću govoriti kada presuda bude pravosnažna, zato što je najvažnije da u fokusu ostane predmet, koji bez podrške medija ne bismo izgurali do prvostepene presude“, zaključio je Milovanović u izjavi FoNetu.

(FoNet, foto: N1)