Skip to main content

Teofilović: Prošle godine povećan broj zahteva

Info 07. apr 2008.
< 1 min čitanja

Petar Teofilović, vojvođanski ombudsmanVojvođanski ombudsman Petar Teofilović izjavio je danas da je prošle godine za nešto više od 30 odsto povećan broj predmeta kojima se bavila njegova kancelarija, u odnosu na 2006. godinu. On je u razgovoru u Novom Sadu s predsednikom Skupštine Vojvodine Bojanom Kostrešom rekao da Srbiji i dalje nedostaje niz zakona od značaja za zaštitu i unapređenje ljudskih prava, na šta ukazuju i brojne domaće i međunarodne institucije. U godišnjem izveštaju ombudsmana navodi se, između ostalog, da je neophodno što pre doneti zakone protiv diskriminacije, o izboru nacionalnih saveta, o nevladinim organizacijama, o ombudsmanu za prava deteta i o zaštiti podataka ličnosti.
Dodaje se da će u protivnom doći će do slabljenja pravne sigurnosti građana, kao i do njihovog nepoverenja u institucije. Predsednik Skupštine Vojvodine Bojan Kostreš rekao je da je jedan od prioriteta pokrajinske administracije zaštita ljudskih prava, ali je naveo da je problem to što u Vojvodini ne postoje konkretni mehanizmi koji bi ta prava štitili. On je dodao da institucija pokrajinskog ombudsmana veoma doprinosi da se ljudska prava poštuju i štite.

(Beta)