Skip to main content

Tema promena Ustava potpuno skrajnuta

Aktuelno 16. sep 2021.
2 min čitanja

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) je pripremio model akata o promeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, kojim bi se sudskoj vlasti dodelile garancije nezavisnosti a javno tužilaštvo uzdiglo u rang nezavisnog organa, rečeno je danas u Beogradu.

CEPRIS je izradio dva modela akata da bi, kako je saopšteno na konferenciji za novinare doprineo usvajanju što kvalitetnijih ustavnih promena koje je inicirala Vlada Srbije.

Profesorka Pravnog fakulteta Union u Beogradu Violeta Beširević je rekla da je Radna grupa CEPRIS-a pripremila model amandamana i model Ustavnog zakona o izmenama i dopunama Ustava Srbije. Prema njenim rečima, ti modeli su identični ali se razlikuju u formi. Dodala je da je cilj da ti modeli budu ponuđeni javnosti na diskusiju, a nadležnom skupštinom Odboru na razmatranje u postupku izrade akta o promeni Ustava Srbije koji je u toku.

Ona je rekla da je u obrazloženju Vlade Srbiju za promenu Ustava bilo navedeno da važeći „ostavlja preveliki prostor za uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na izbor pravosudnih funkcija“, te dodala da su tu misli i na sudije i na tužioe.

Prema njenim rečima, eliminisanje bilo kakvog uticaja na izbor nosilaca pravosudnih fukcija je i jedan od uslova za nastavak evropskog puta Srbije.

„CEPRIS smatra da rešenjima koja je predložio može da bude uspostavljena, najzad, sudska granavlasti kao nezavisna i da istrage vode ne samo samostalni nego i nezavisni organi“, rekla je ona.

Navela je da predstavnci izvršne vlasti nisu naučili šta znači podela vlasti i da CEPRIS, predloženim aktima „pokušava da predupredi svaku zlouporebu“.

Profesor Tanasije Marinković je ukazao da je pitanje promena Ustava „potpuno skrajnuto“ u medijima a da parlamentarne i vanparlamentarne stranke to pitanje ne vide kao nešto što zaslužuje adekvatnu pažnju u javnim nastupima. Prema njegovim rečima, promena Ustava je izuzetno važan državni zadatak.

„Sa žaljenjem mogu da konstatujem da stručna javnost. koja bi morala biti zainteresovana za ovo pitanje ne pokazuje ama baš nikavo intersovanje za njega“, rekao je Marinković.

Bivša predsednica Vrhovnog kasaciong suda Vida Petrović Škero je predstavila konkretne predloge CEPRIS-a.

„Pošli smo od toga da smo konačno definisali položaj sudske vlasti u Ustavu, gde samo sudska vlast nije imala takav član i nije bilo tačno utvrđeno kakav je položaj sudske vlasti“, rekla je ona. Dodala je da je uvek postojala praktično teorijska diskusija da li su nosioci sudske vlasti sudovi ili sudije, te navela da su po CEPRISU to sudovi koji su samostalni i nezavisni u radu.

Petrović Škero je rekla i da je predloženo da se sudske odluke donose “ u ime Republike Srbije“ a ne “ U ime naroda“, što predstavlja relikt prošlosti koji u ovom trenutku, kako je navela, ima sasvm drugi efekat.

(Beta)