Skip to main content

TAIEX: Mediji u Srbiji pod stalnim pritiskom vlasti

Aktuelno 22. okt 2017.
< 1 min čitanja

Ekspertska misija za zaštitu novinara u Krivi?nom zakonu (TAIEX), koja deluje pri Evropskoj komisiji, ocenila je u izveštaju za Srbiju da su mediji pod stalnim pritiskom vlasti.

“Zbog kontrole koju vlada ima nad televizijama i nad radijskim stanicama, onlajn mediji postaju veoma važni izvori vesti, ali je problem u tome što su ti mediji pod stalnim pritiskom vlade i lokalnih vlasti. Izvori nezavisnih i nepristrasnih informacija su malobrojni i njima je veoma teško da opstanu u ekstremno fragmentiranom medijskom tržištu”, navodi se u izveštaju u koji je agencija Beta imala uvid.

TAIEX je naveo i podatke udruženja novinara iz Srbije, po kojima se i dalje beleže fizi?ki napadi i verbalne pretnje novinarima.

“Tako?e , zabeleženi su i mnogi slu?ajevi ometanja rada novinara, kao što su zabrane prisustva konferencijama za novinare, ometanje prava na pristup informacijama od javnog zna?aja, skrivanje informacija o javnim aktivnostima lokalnih politi?ara”, piše u izveštaju.

Navodi se i da su novinarska udruženja izrazila zabrinutost zbog nefunkcionisanja mehanizma saradnje koji je uspostavljen izme?u tih udruženja, tužilaštva i policije, o ?emu svedo?i ?injenica da nisu razrešene brojne pretnje i fizi?ki napadi na novinare.

TAIEX je preporu?io Ministarstvu kulture i informisanja da organizuje projekte i kampanje na nacionalnom nivou, kako bi se podigla svest javnosti o zna?aju medijskih sloboda, medijskog pluralizma i bezbednog rada novinara.

U izveštaju se navodi i da je medijsko tržište u Srbiji verovatno najfragmentiranije u Evropi, ako se uzme u obzir broj stanovnika, pa je tako na kraju 2016. godine bilo registrovano 1.788 medija.

“Zbog velikog broja medija i ekonomske krize, kao i zbog ukupnog budžeta za oglašavanje od 160 miliona evra, mediji ve?inom nisu samoodrživi. Dodatni problem predstavlja ?injenica da je od ukupno 191 konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa, u ?ak 132 uo?ena neka vrsta nepravilnosti”, piše u izveštaju.

(Autonomija/Beta)