Skip to main content

Studija: Mladi su neopravedno marginalizovani u Vojvodini i Srbiji

Autonomija 18. дец 2008.
2 min čitanja

Autorka studije „Osvajanje slobode“, koja se bavi ekonomskom socijalizacijom mladih u Srbiji Ljiljana Kordić, izjavila je danas da su mladi u Vojvodini i Srbiji nepravedno marginalozivani.
Ljiljana Kordić je na promociji studije rekla da su mladi u Srbiji, sa jedne strane lideri, a sa druge najveći gubitnici tranzicije, što ju je motivisalo da napiše studiju i probleme mladih stavi u fokus javnosti.
„Društvo ne pruža dovoljno podsticaja da se takvim grupama da šansa da se ostvare. Izlaz iz svega je da mladi odu iz ovog društva i time nas liše bolje budućnosti sa mladim generacijama koje donose i bolje ideje“, rekla je autorka studije.
Prema njenim rečima, „mladi ljudi napušaju sredinu sa zdravim motivima, jer odlaze gde je bolje i gde normalno mogu da se ostvare na različite načine“.
Urednik izdavačke kuće „Cenzura“ koja je objavila studiju „Osvajanje slobode“ Nedim Sejdinović, rekao je da su među svim marginalizovanim grupama, mladi na neobičan način zapostavljeni i češto doživljeni kao pretnja društvu.
„U društvima u kojima većina nije uopšte senzibilisana da prepozna položaj drugih i drugačijih, a tu pre svega mislim na ljude koji poseduju moć, ovakvo štivo je više nego potrebno, pogotovo što je u pitanju ozbiljno istraživanje koje ukazuje na puteve rešenja“, rekao je Sejdinović.
Politikolog Duško Radosavljević rekao je da je studija Ljiljane Kordić nadahnut i promišljen zahvat na temu mladih i njihove socijalizacije u Srbiji na početku 21. veka.
„Sva kompleksnost ove teme, začinjene tranzicijom, demokratijom, razvojem društva, vrednosnim orijentacijama mladih i njihovom ulogom u procesima socijalne transformacije, sadržana je u ovoj podsticajnoj studiji, koja traga za rešenjima kako da se ovako nepovoljno stanje sanira“, rekao je dr Radosavljević.
Ljiljana Kordić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za psihologiju, a doktorirala na Privrednoj akademiji u Novom Sadu, iz oblasti menadžmenta.
Radila je u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dispanzeru za alkoholizam i narkomaniju, Komisiji za kategorizaciju dece i mladih sa invalidetom, u privatnoj agenciji za zapošljavanje i Fondu za razvoj neprofitnog sektora.
Autorka je učestvovala u izradi mnogobrojnih akcionih i istraživačkih projekata realizovanih na području Srbije iz oblasti promocije i zaštite ljudskih prava ranjivih društvenih grupa.

(Beta)