Skip to main content

Stara Pazova: Građani protiv kafića u parku

Vojvodina 25. мар 2024.
3 min čitanja

"Linija koju ne možemo preći je činjenica da je ovaj objekat postavljen isključivo iz ličnog interesa"

Na zelenoj površini javnog parka u Staroj Pazovi, polovinom februara je postavljen montažni objekat tipa „kontejner“, spratnosti P + 1, čemu su se usprotivili građani okupljeni oko udruženja „Za zdravu opštinu Stara Pazova“.  Protive se činjenici da je objekat „preko noći“ nikao na zelenoj površini javnog parka gde, kako tvrde, nije planirana izgradnja nikakvih objekata.

Dr Aleksandra Patenković iz udruženja „Za zdravu opštinu Stara Pazova“, kaže da objekat koji se samo tipom izrade može voditi kao montažno-demontažni, to zapravo nije, zbog velikih gabarita i podignutih temelja. Upozorava da će danas-sutra nići i bašta kafića, što će dodatno promeniti izgled javnog parka.

„Linija koju ne možemo preći je činjenica da je ovaj objekat postavljen isključivo iz ličnog interesa“, kategorična je Patenkovićeva. Objekat je vlasništvo kafeterije „Fabrika“, koja nekoliko godina posluje u malom lokalu na centru Stare Pazove.

Pritužbu na rad inspekcijske službe, koja je prema Zakonu o inpsekcijskom nadzoru bila dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva obavesti podnosioca o koracima koje je preduzela,  udruženje je poslalo instituciji Zaštitnika građana.

U međuvremenu, članovi udruženja 22. marta su pokrenuli i peticiju sa zahtevom za uklanjanje objekata, jer kako kažu, „čak i da opštinari preparcelišu park, čak i da promene namenu u PPGR, i na taj način obezbede „papire“ odnosno legalizuju nelegalno izveden čin, tražimo uklanjanje objekta jer Stara Pazova nema uređenih zelenih površina osim tog parka i smatramo da tamo nema šta da traži bilo kakav sadržaj koji korist donosi samo vlasnicima kafića, a ne celoj zajednici“.  

Građani okupljeni oko udruženja „Za zdravu opštinu Stara Pazova“, uz pomoć svoje sugrađanke, novinarke Gordane Momčilović Ilić, istražili su okolnosti pod kojima je objekat postavljen.

Odeljenju za urbanizam je putem zahteva za informaciju od javnog značaja tražena kopija dozvole za postavljanje montažnog objekta. Paralelno je Odeljenju za inskpekcijske i komunalne poslove poslat zahtev za hitan vanredan inspekcijski nadzor.

Nakon 15 dana, stigao je odgovor ali ne od Odeljenja za urbanizam, već od Odeljenja za javne prihode Opštine Stara Pazova. U njemu piše da za postavljanje privremenih montažnih objekata nije potrebna dozvola, a dodata je i informacija koja nije tražena a odnosi se na namenu parcele na kojoj je objekat postavljen:

„Poštovana,

na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja a postupajući po Zahtevu koji je upućen 23.02.2024. godine, obaveštavamo Vas da je objekat koji je predmet Zahteva montažno-demontažni, za koji se ne izdaje Dozvola za postavljanje objekta.

Uvidom u Plan generalne regulacije naselja Stara Pazova utvrđeno je da se objekat ne nalazi na površini javne namene.“

Taj odgovor sadrži dve neistine, kaže nam Gordana Momčilović Ilić.

„Dozvola za postavljanje privremenih objekata ima svoj naziv: Odobrenje za postavljanje privremenih objekata. Izdaje se na osnovu Programa postavljanja privremenih objekata, koji se najčešće donosi na period od pet do deset godina. Programom se utvrđuju lokacija, tip, namena, veličina, vreme korišćenja i uslovi uređenja lokacije, a u skladu sa članom 146. Zakona o planiranju i izgradnji“, objašnjava naša sagovornica.

Program postavljanja privremenih objekata je javan dokument. Međutim, na sajtu Opštine Stara Pazova on ne postoji. Postoji samo opštinska odluka iz 2009. godine, kojom se utvrđuju osnovna pravila za donošenje Programa postavljanja montažnih objekata.

Što se tiče tvrdnje da se objekat ne nalazi na površini javne namene, ni ona nije tačna. Prvo, na Listu nepokretnosti za parcelu na kojoj se objekat nalazi, stoji da je reč o javnoj svojini čija je namena javni park.

Pozicija objekta u odnosu na park, foto: screenshot GeoSrbija

Drugo, u okviru Plana generalne regulacije naselja Stara Pazova, koji je na sajtu Opštine dostupan u sekciji Planska dokumenta, postoji Plan detaljne namene površina. U Planu kojem smo pristupili 24. marta 2024. godine je na jasno obeleženoj površini parka, u delu na kojem se sada nalazi bespravno postavljen objekat, oznakom C2 označena njegova namena: „otvoreni tereni i igrališta“.

„Da li ovo znači da bilo ko od nas može da postavi šta god hoće na javnoj površini, bez ikakve dozvole? Kako su se priključili na vodovod, kanalizaciju, struju? Da li su iskoristili blizinu objekata Doma zdravlja i nelegalno se prikačili na njegove sisteme? Ako je tako, da li će Dom zdravlja da plaća račune kafića?“, pita Momčilović Ilić.

(Autonomija)