Skip to main content

Smanjivanje garantovanih prava

Autonomija 02. окт 2008.
2 min čitanja

Pet nevladinih organizacija vojvođanskih Mađara iz Novog Sada ocenilo je da je prestankom rada vojvođanskih mađarskih radio stanica (Radio Bačka Topola, Zeppelin radio iz Mužlje, Radio Fox iz Sente, Radio Bajmok, Radio Palić …) kao i privatizacijom Radio Sombora i Radija Kule pričinjena neprocenjiva šteta vojvođanskim Mađarima i da su okrnjena prava pripadnika mađarske manjine na informisanje na maternjem jeziku. U saopštenju kojeg su potpisale nevladina organizacija za manjinska pitanja „Argus“, Društvo za zaštitu mađarske kulture, Novosadsko udruženje za pomoć učenicima, Novosadski mađarski čitalački klub i Udruženje prosvetnih radnika Mađara u Vojvodini pozivaju se pokrajinski sekretari za informisanje Ana Tomanoiva Makanova, za nacionalne manjine Tamaš Korhec, kao i pokrajinski ombudsman Petar Teofilović da u skladu sa svojim službenim ovlašćenjima i ličnom odgovornošću, u skladu sa odredbana Zakona o zaštiti prava manjina koje se tiču stečenih manjinskih prava, kao i na osnovu ustavne odredbe o uzstavnoj žalbi – u interesu vraćanja informisanja na mađarskom jeziku – pokrenu postupak za preispitivanje dodele frekvencija.
Povodom najave Saveza vojvođanskih Mađara da 3. oktobra u Subotici organizuje široku debatu u vezi sa donošenjem Zakona o nacionalnim savetima, potpisnici zajedničkog saopštenja pet nevladinih organizacija izrazili su svoje „čuđenje“, budući da se na nedavni sastanak sa istom temom u Bečeju nije odazvao upravo predsednik SVM-a Ištvan Pastor „jer ga nije smatrao važnim“. Iznosi se, takođe, i neslaganje sa gledištima koje je Pastor u medijima izneo o načinu izbora nacionalnih saveta, a koji podrazumevaju direktne izbore na osnovu biračkog spiska na koji bi se prijavili ljudi „po svojoj slobodnoj volji“. Nevladine organizacije, naime, poručile su da podržavaju predlog da mađarski birački spisak treba da predstavlja deo opšteg i da treba da ga pripreme nadležni državni organi.
„Podsećamo na odgovornost onih mađarskih političara koji nisu preduzeli sve, kako u funkcionisanju nacionalnih saveta ne bi došlo do pravnog vakuma i njihovu eventualnu ulogu u novom Nacionalnom savetu mađarske manjine valja proceniti u skladu sa njihovom odgovornošću“ – zajednički je stav pet novosadskih nevladinih organizacija iz redova vojvođanskih Mađara.

(www.vajdasagma.info)