Skip to main content

Savet Evrope: Zabrinjavajući sporazum Italije i Albanije o migrantima

Planeta 21. нов 2023.
2 min čitanja

"Prebacivanje odgovornosti preko granica od strane nekih država takođe podstiče druge da rade isto"

Komesarka za ljudska prava Saveta Evrope (SE) Dunja Mijatović ocenila je da memorandum o razumevanju Italije i Albanije o migrantima izaziva bojazni u vezi sa poštovanjem ljudskih prava i doprinosi zabrinjavajućem evropskom trendu ka eksternalizaciji odgovornosti za azil.

Rim i Tirana su se sporazumeli da se u Albaniji izgrade dva centra za prijem više desetina hiljada ilegalnih migranata spašenih na moru. Migranti će boraviti u centrima dok im se obrađuju zahtevi za azil.

U saopštenju SE navodi se da će potpisani memorandum uticati na ljudska prava izbeglica, tražilaca azila i migranata jer otvara niz pitanja, poput blagovremenog iskrcavanja, uticaja na spasilačke operacije, pravičnosti procedura za azil, identifikacije osetljivih osoba, pristupa pravnoj pomoći…

„Memorandum o razumevanju stvara ekstrateritorijalni režim azila koji karakterišu mnoge pravne nedoumice“, navodi SE i dodaje da to u praksi znači da bi nedostatak pravne sigurnosti mogao da ugrozi ključne garancije ljudskih prava i odgovornost za kršenje.

Dalje se ocenjuje da memorandum ukazuje na želju članica SE da slede različite modele eksternalizacije azila kao potencijalnog „brzog rešenja“ kompleksnih izazova koje nosi dolazak izbeglica, tražilaca azila i migranata.

„Prebacivanje odgovornosti preko granica od strane nekih država takođe podstiče druge da rade isto i to predstavlja rizik za domino efekat koji bi mogao da potkopa evropski i globalni sistem međunarodne zaštite“, upozorava SE.

Ističe se da obezbeđivanje da azil može da se traži i o njemu odlučuje na teritorijama članica ostaje temelj sistema koji dobro funkcioniše, poštuje ljudska prava i pruža zaštitu onima kojima je potrebna.

Kako se dodaje, važno je da članice nastave da rade na unapređenju efikasnosti svojih sistema azila i prijema i da ne dozvole da tekuće diskusije o eksternalizaciji odvrate preko potrebnu pažnju i resurse.

„Ključno je da članice obezbede da napori u međunarodnoj saradnji imaju za prioritet stvaranje bezbednih i legalnih puteva koji pojedincima omogućavaju da traže zaštitu u Evropi bez pribegavanja opasnim i nelegalnim rutama migracije“, ukazuje SE.

Dnevni evropski servis (foto: Beta-AP)