Skip to main content

Saopštenje roditelja 8/2 OŠ „Vladislav Ribnikar“: Zgroženi smo ovakvim ponašanjem Vlade Republike Srbije

Građani 12. мар 2024.
4 min čitanja

"Do sada nisu ispunjeni najosnovniji zahtevi u vezi sa izmenom/dopunom zakona koje bi regulisao da se ovakvi ili slični događaji više ne ponavljaju i/ili da budu adekvatno sankcionisani"

Roditelji dece odeljenja 8/2 OŠ „Vladislav Ribnikar“ snažno su podržali saopštenje roditelja i nastavnika OŠ „Vladislav Ribnikar“ koje predstavlja izraz iskrene i duboke solidarnosti i podrške roditeljima ubijene dece i rodbine čuvara Dragana.

Istovremeno, navode u saopštenju, „jasno se protivimo nezakonitom postupanju Vlade Republike Srbije i dela njenih institucija, zasnovanom na krajnje sumnjivim motivima“.

„U vezi sa Odlukom Vlade RS od 8. marta ove godine, mi, dole potpisani roditelji preživele i ranjene dece odeljenja VIII/2 OŠ „Vladislav Ribnikar“, a uzimajući u obzir sledeće okolnosti izjavljujemo:

1.Opšte je poznato da naša deca u krivičnom postupku imaju status oštećenih, ali da se ovom odlukom ne smatraju žrtvama nesvakidašnjeg masovnog ubistva, koje su pukom srećom fizički preživeli, ali sa očiglednim psihičkim i fizičkim oštećenjima i poremećajima dugoročnog karaktera;

2.Duboko su povređena iskrena osećanja naše dece i svi njihovi i naši humani napori koje smo zajedno pružali porodicama ubijenih – naša deca, iako i sama duboko traumatizovana, su iz ljubavi prema svojim stradalim drugaricama, Andriji i Draganu i poštovanja prema bolu njihovih roditelja i svoje dečije želje da im pruže zagrljaj podrške, sa svojih nepunih 14 godina oplakala i odtugovala više sahrana, pomena, komemoracija i drugih priređenih manifestacija nego običan čovek za ceo svoj životni vek.

Boluju i dalje;

3.Odlukom nije predviđeno učešće niti jednog predstavnika roditelja preživele/ranjene dece u navedenoj radnoj grupi ili Multidisciplinarnom timu, iako su se, tokom masovnog ubistva, naša deca nalazila u istoj, krvavoj prostoriji gde i njihovi ubijeni drugovi, ležeći krvavi i zagrljeni sa svojim ranjenim i mrtvim drugarima, zaustavljajući dah sa nadom da će maloletni masovni ubica misliti da su i oni mrtvi. Neki su se na taj način i spasili;

4.Odlukom nije predviđeno učešće niti jednog nastavnika škole, čak ni onih koji su ne mareći za na svoj život i život svoje rođene dece, takođe đaka škole, spašavali ranjenu decu za vreme masakra, niti nastavnika koji su danonoćno pripremali program komemoracije.

Da, mi u OŠ „Vladislav Ribnikar“ imamo nastavnicu koja je imala ranjeno dete iz našeg odeljenja, drugo dete u školi za koje u tom momentu nije znala gde je i da li je živo, a ona je svoje đačiće evakuisala i držala čvrsto uz sebe u obližnjem parku.

Imamo i nastavnika koji se našao na nišanu dugih cevi specijalaca, dok je na svojim rukama spašavao ranjenu decu iz krvavog kabineta za istoriju;

5.Odlukom nije predviđeno učešće niti jednog člana Radne grupe formirane 5.maja, niti članova tima koji su direktno učestvovali i pružali psihološku podršku roditeljima ubijene dece, preživeloj deci i njihovim roditeljima, kao i svim đacima i roditeljima Škole i školske zajednice, nastavnicima i učiteljima, što rade i dan danas;

6.Odlukom nije predviđeno učešće vladike Ilariona, bivšeg učenika naše Škole, koji je služio na svim sahranama i pomenima stradaloj deci na koje je fizički uspeo da stigne i pružao utehu njihovim roditeljima;

7.Do sada nisu ispunjeni najosnovniji zahtevi u vezi sa izmenom/dopunom zakona koje bi regulisao da se ovakvi ili slični događaji više ne ponavljaju i/ili da budu adekvatno sankcionisani, ali pre svega u cilju njihove prevencije;

8.Kroz zadatke Radne grupe i Multidisciplinarnog tima ne prepoznaju se osnovne potrebe preživele/ranjene dece, ali i ostale dece, nastavnika i roditelja OŠ „Vladislav Ribnikar“, koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi takođe žrtve ovog tragičnog događaja, te da je Odluka, očigledno duži vremenski period pripremana i čuvana u strogoj tajnosti od učitelja, nastavnika, uprave Škole i svih roditelja škole OOŠ „Vladislav Ribnikar“ koju pohađaju naša deca, oko 1000 žive dece koji ne postoje za Vladu Republike Srbije;

9.Odluka o izuzimanju iz upotrebe za obavljanje prosvetne delatnosti parcele 5053 KO Vračar u celosti, nema pravnog osnova. Donosilac Odluke se nije pozvao ni na jedan propis po osnovu kog je doneo takvu odluku, a što je bio u zakonskoj obavezi.

Po čl.17 st. 1 Zakona o Vladi, „Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.“

Iz svega iznetog zahevamo da donosilac Odluke o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje Memorijalnog centra u znak sećanja na žrtve masovnog ubistva u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogadu, a koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 18 od 8.marta 2024.pod 05 broj 02-2049/2024, istu ukine u celosti.

Izjavljujemo sledeće:

1.Mi, roditelji preživele i ranjene dece, otrežnjeni smo i zgroženi ovakvim ponašanjem Vlade Republike Srbije koji očigledno selektivno primenjuju mere u vezi sa obeležavanjem i sećanjem na ovaj tragičan događaj i činjenicom da Vladu Republike Srbije ne interesuju preživela deca, niti preko 1000 žive dece koja pohađaju Školu.

2.Zbog toga se ograđujemo od bilo kakvog učešća naše dece i nas samih u realizaciji svih njihovih planova i aktivnosti, uključujući sve buduće komemoracije, manifestacije i pomene.

3.Izričito zabranjujemo korišćenje fotografija, isticanje imena i prezimena naše preživele dece, njihovih inicijala, brojnog stanja odeljenja 7/2, indeksa odeljenja, sastava, pisama, fizičkih i audio – vizuelnih zapisa, kao i drugih materijala na kojima se nalaze ili su izradila naša deca ili roditelji i spremni smo da u sprečavanju takvih radnji preduzmemo odgovarajuća pravna sredstva protiv odgovornih i zahtevamo da se sve do sada objavljeno povuče;

4.Ovom prilikom, želimo da ponovo iskažemo našu iskrenu zahvalnost i punu podršku nastavničkom kadru OŠ „Vladislav Ribnikar“ i da im potvrdimo našu privrženost.

Saopštenje su, navode, dostavili Vladi Republike Srbije, Ministarstvu prosvete, Ministarstvu kulture, Gradu Beogradu, Victim Support Europe, Viktimološkoo društvo Srbije, Institut za pedagoška istraživanja, Opština Vračar, Filozofski fakultet, Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, OŠ „Vladislav Ribnikar“, medijska javnost.

(Danas, foto: Beta)