Skip to main content

ŠANDOR PAL: Vojvođanska i manjinska autonomija nisu u suprotnosti!

Intervju 09. апр 2008.
3 min čitanja

Pál SándorDemokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM), čiji je predsednik naš sagovornik Šandor Pal, deo je Mađarske koalicije, koju još čine Savez vojvođanskih Mađara (SVM) i Demokratska stranka vojvođanskih Mađara (DSVM) Andraša Agoštona. Na prethodnim izborima, kandidat Mađarske koalicije Ištvan Pastor ostvario je dobar rezultat, a za republičke, pokrajinske i lokalne izbore okosnica kampanje ove koalicije jeste – zahtev za autonomijom mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini.
Ovih se dana stvorila prava bura u medijima posle zahteva Mađarske koalicije o etničkoj teritorijalnoj autonomiji Mađara na severu Vojvodine. Možete li za web-portal www.autonomija.info da obrazložite taj zahtev?
– Mislimo da Mađarima pripada ono što pripada i drugim manjinama na teritoriji Srbije. Ako se u procesu implementacije manjinskih prava iznađu viši standardi, a to je recimo etnička autonomija Srba na severu Kosova, onda po logici stvari takva prava pripadaju i drugim manjinama. Jedino tako, u autonomnoj regiji gde smo većina, možemo da ostvarujemo svoje nacionalne interese. U pitanju je demokratski princip i demokratski način rešavanja manjinskog pitanja. Takođe, to su i evropski standardi. Ništa to nije nepoznato u Evropi, da manjina samoadministrira tamo gde je u većini. Kada iznosimo te argumente, srpska politička scena ih nerado prima i uvek govori da nije vreme da se o tome razgovara, da Srbi imaju drugih nacionalnih interesa i problema koji su važniji od toga. Mi mislimo da je uvek vreme da se razgovara o rešavanju manjinskog pitanja i, naravno, nećemo od toga odustati.
A kakav je vaš odnos prema autonomiji Vojvodine? Da li je etnička autonomija u suprotnosti sa vojvođanskom?
– Naravno da nije. Što se tiče autonomije Vojvodine, mi smatramo da ona treba da bude potpuno drugačija, da treba da bude mnogo veća, da Vojvodina treba da ima izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Pokrajina mora da ima svoje izvorne prihode, svoje poreze i da zaista funkcioniše kao evro-regija. U toj autonomiji moguće je i ovo što mi govorimo – etnička autonomija na teritorijalnom principu u opštinama gde su Mađari u većini. To jedno drugo ne isključuje.
U čemu se po vama krije slabost autonomističkog pokreta, odnosno koliko je realno da se Vojvodina izbori za veći stepen autonomije?
– Pre svega, to zavisi od srpskog življa u Vojvodini, koliko ono želi pre svega ekonomsku autonomiju. Da li je njima pripadništvo jednom narodu i druge nacionalne stvari važnije od ekonomskih! Teba imati u vidu da Vojvodina puni budžet repubike sa 47 odsto, a da joj se vraća mnogo manje. Nije logično da republika ubira sve poreze, pa da ih onda vraća. U tom redistributivnom sistemu ona mora da pusti Vojvodinu da sama ubire poreze, da porezi ostaju na teritoriji gde se ubiru. A onda da Vojvodina daje u republičku kasu koliko treba, dakle koliko pripada za vojsku, diplomatiju i druge zajedničke potrebe.
Vojvođanske autonomističke partije su kritikovale vaš predlog za etničku teritorijalnu autonomiju na severu Vojvodine?
– One mogu da ga kritikuju, ali to je evropski zahtev. Njima može da se sviđa ili ne! Autonomističke stranke većinskog naroda u Vovjodini misle da Mađari treba njima da budu lojalni i da se bore protiv Beograda tako što će oni vikati NAPRED!, a ne ZA MNOM! Njihov problem je u tome što oni neće da budu u prvim borbenim redovima, neće da idu recimo u Vrbas ili Vršac, već dolaze i „love u mutnom“ tamo gde su Mađari u većini. Kažu im – mi smo evro-Srbi, vaši smo prijatelji koji su bolji od ovih drugih koji vas ništa ne razumeju. A to je čista podvala! Oni moraju da se izbore za veći stepen autonomije Vojvodine tako što će pre svega srpskom življu objasniti zašto je autonomija potrebna. Manjine ne treba ubeđivati, mi znamo! Naš zadatak je da ne kvarimo tu igru. Oni imaju obratnu politiku, misle da će oteti nekoliko mandata tako što će da se pojavljaju u Adi, Senti, Kanjiži ili Topoli. To su njihova udarna mesta umesto da idu u druge, tvrđe sredine.
U slučaju da se odluče da, kako kažete, povedu igru i viknu ZA NAMA!, oni će svakako imati podršku političkih partija mađarske manjine?
– To nije sporno, ali moraju da ubede srpsko biračko telo u potrebu za autonomijom!

Nedim Sejdinović