Skip to main content

RERI podneo inicijativu za ocenu zakonitosti GUP-a Novi Sad

Info 24. авг 2022.
2 min čitanja

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) pokrenuo je inicijativu za ocenu zakonitosti Generalnog urbanističkog plana Novog Sada.

RERI je Ustavnom sudu podneo inicijativu za ocenu zakonitosti procedure izrade i usvajanja Generalnog urbanističkog plana Novog Sada, koji je usvojen 21. jula 2022. godine. Od Ustavnog suda se traži da pokrene postupak, jer je donet, kako navode, suprotno proceduri propisanoj Zakonom o planiranju i izgradnji.

„Postupak izrade GUP-a započet je još 2009. godine, usvajanjem Odluke o izradi plana u kojoj je kao rok za njegovu izradu dat 30. jun 2011. godine. Javni uvid u nacrt plana organizovan je tek 28. decembra 2021, više od deset godina nakon isteka roka za njegovu izradu“, navodi se u saopštenju Instituta i dodaje se da je Grad preskočio jedan od najvažnijih koraka u izradi i usvajanju planskih dokumenata – organizovanje ranog javnog uvida.

Advokat Jovan Rajić, predsednik UO RERI, ističe da je na ovaj način javnosti oduzeta prilika da utiče na planska rešenja i predloži drugačija.

„Izostanak ranog javnog uvida za posledicu ima donošenje plana koji se ‘nameće’ građanima. Na ovaj način je Novi Sad oduzeo mogućnost učešća u ranoj fazi donošenja ovog važnog akta, grubo kršeći zakonsku proceduru i principe učešća javnosti. Više od 12.000 građana je uputilo negativne primedbe na ovaj plan, što je neuobičajeno visok broj, čak i za naše prilično niske standarde“, ističe Rajić.

Dodaje da su građani svoje nezadovoljstvo nedvosmilseno iskazali i na javnim sednicama i prezentacijama koje su protekle „u neprimerenoj atmosferi sa verbalnim i fizičkim konfliktima, što je eskaliralo i kroz proteste na ulicama Novog Sada i sukobe sa organima reda“.

„Rezultat je plan koji daje prednost privatnom nad javnim interesom i koji favorizuje agresivnu gradnju po cenu gubitka javnih prostora i degradacije prirodnih i kulturnih dobara“, naglašava Rajić.

U saopštenju Instituta se dodaje da plan omogućava izgradnju nove linije nasipa za odbranu od poplava koji će „ograditi“ Šodroš, Kameničku Adu i brodogradilište i tako omogućiti da se približno 160 hektara priobalne zone u kojoj je zabranjena gradnja pretvori u građevinsko zemljište. Na taj način Novi Sad je korak bliže realiziciji projekta poznatog i kao „Novi Sad na vodi“.

„RERI ovim putem ukazuje na važnost poštovanja procedura predviđenih važećim propisima, a naročito onih kojima se omogućava učešće javnosti u donošenju odluka. U nedostatku informacija, uz vođenje netransparentnih postupaka i onemogućavanje građana da deluju kroz institucije, očekivana je i razumljiva njihova zabrinutost, koja u krajnjoj liniji vodi u vaninstitucionalne načine iskazivanja tog nezadovoljstva, što nikome nije u interesu“, piše u saopštenju Instituta.

Podsetimo, Generalni urbanistički plan Novog Sada usvojen je na sednici Skupštine grada 21. jula. Za GUP su glasala 63 odbornika, četiri su bila protiv, dok nije bilo onih koji su uzdržani.

GUP je usvojila aktuelna vlast, koju predvodi Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima. Protiv ovog urbanističkog dokumenta bili su odbornici Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije.

Pre i tokom sednice 21. jula došlo je do sukoba aktivista i pripadnika privatnog obezbeđenja, dok je kordon ispred Skupštine napravila policija.

Zbog nasilja koje je izbilo na protestu i protiv usvajanja GUP-a nedelju dana kasnije je ispred policijske stanice u Pap Pavla održan protest „Buna protiv mafije“.

(021, foto: Autonomija)