Skip to main content

RERI: Linglong nastavlja da gradi bez dozvola

Vojvodina 28. мај 2024.
2 min čitanja

Kada jedna kompanija kontinuirano krši zakone Republike Srbije i za to ima podršku najviših državnih organa, postavlja se pitanje – kome su ti zakoni onda namenjeni?

Regilatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) saopštio je da poslednji u nizu slučaj, kako navode, protivzakonite izgradnje objekata za skladištenje otpada kapaciteta 700 kg/dan u okviru fabrike guma u Zrenjaninu dokazuje da kompanija Linglong nastavlja sa praksom nepoštovanja zakona i propisa Republike Srbije.

„Suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, bez pravnosnažne građevinske dozvole i rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, Linglong je izdradio objekat za skladištenje otpada kapaciteta 700 kg/dan. Uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, podnet Gradskoj upravi grada Zrenjanina u martu 2024. godine, kompanija je priložila Projekat izgradnje objekta za skladištenje neopasnog otpada. Međutim, predmetni objekat, za koji nije pribavljena pravnosnažna građevinska dozvola – već je bio u završnoj fazi izgradnje“, saopštio je RERI.

Dodaju da je nedugo potom, Gradska uprava Grada Zrenjanina donela rešenje kojim se odlučuje da za ovaj objekat nije potrebna izrada procene uticaja na životnu sredinu, a na koje RERI podnosi žalbu u aprilu 2024. godine zbog njegove nezakonitosti.

Uvidom u satelitske snimke, RERI je utvrdio da je predmetni objekat već izgrađen. Imajući u vidu da kompanija ne može pribaviti građevinsku dozvolu sve dok se ne odluči po prethodnoj žalbi, RERI je je uputio građevinskoj inspekciji i inspekciji zaštite životne sredine zahteve da sprovedu vanredne inspekcijske nadzore. U odgovoru na ove zahteve, građevinska inspekcija navodi da je rešenje o obustavi radova, uklanjanju nelegalnog objekta i zatvaranju gradilišta donela u martu 2024. Međutim, nije poznato da li je inspektor pokrenuo krivični postupak protiv investitora zbog protivzakonite izgradnje, stoji u saopštenju.

RERI je, kako navode, podneo i krivičnu prijavu i prijavu za privredni prestup protiv Linglong-a.

„Činjenica da kompanija ponovo nelegalno gradi ne treba da čudi, imajući u vidu da je Osnovno javno tužilaštvo do sada odlučivalo da protiv Linglong-a ne pokreće postupke, uz različita kreativna obrazloženja, čak i kada je inspekcija nedvosmisleno utvrdila da kompanija gradi bez potrebnih dozvola. Kada jedna kompanija kontinuirano krši zakone Republike Srbije i za to ima podršku najviših državnih organa, postavlja se pitanje – kome su ti zakoni onda namenjeni?“, zaključuje Ljubica Vukčević, advokatica organizacije RERI.

(N1)