Skip to main content

Prvanović: Neprihvatljiva zloupotreba položaja predsednika

Info 25. nov 2023.
< 1 min čitanja

"Nadzorni odbor mora hitno i oštro da reaguje"

Član Nadzornog odbora za izbornu kampanju Slobodan Prvanović saopštio je da je i poslednji nastup predsednika Aleksandra Vučića na predizbornom skupu u Kraljevu neprihvatljiva zloupotreba položaja na kom se nalazi i da smatra da Nadzorni odbor, mora hitno i oštro da reaguje.

„Nema nikakve dileme oko toga da je Aleksandar Vučić na predizbornom skupu nastupao kao Predsednik Republike, kako je i najavljen. Nema nikakve dileme oko toga da se bavio političkom agitacijom. Nema nikakve dileme oko toga da je Predsedniku Republike zakonom zabranjeno da se bavi političkom agitacijom.“, neveo je Prvanović.

Smatra da je i ovaj nastup predsednika Aleksandra Vučića neprihvatljiva zloupotreba položaja i da Nadzorni odbor mora hitno i oštro da reaguje.

Tim povodom, kao što je to mislio u prethodna tri slučaja, kaže da Nadzorni odbor treba da izda saopštenje gde ovakvo postupanje predsednika najoštrije osuđuje, a njega pozove da se od takvog ponašanja u narednom periodu uzdrži.

„Da pošaljemo dopis Vrhovnom javnom tužilaštvu sa zahtevom da pokrene postupak radi ustanovljavanja krivične odgovornosti Predsednika Republike, a u vezi sa kršenjem odredbi Ustava i zakona kojima se regulišu uloga, ovlašćenja i prava Predsednika Reublike. Da uputimo dopis Agenciji za sprečavanje korupcije sa pozivom da zauzmu stav povodom ovog događaja i pokrenu postupak u skladu sa svojim nadležnostima“, naveo je Prvanović.

On navodi da Insistira na tome da se Nadzorni odbor o ovim mojim predlozima izjasni glasanjem.

„Nadam se da ćete, kao intelektualci, poštovati nesporne činjenice i relevantne zakone, a unapred vas obaveštavam da ću medije i najširu javnost informisati o tome ko je kako glasao (imenom i prezimenom)“, naveo je on.

Prvanović je na kraju svog dopisa ponovio relevantne članove Ustava i zakona koje je prekršio Vučić, a na koje je i ranije ukazivao.

(N1)