Skip to main content

Prihvaćeni amandmani LSV-a, G17 plus i SPS-a

Autonomija 11. окт 2008.
2 min čitanja

Izvršno veće korigovalo predlog statuta
Novim statutom APV ipak neće biti unapred definisan pokrajinski izborni model, pošto je na jučerašnjoj sednici Izvršnog veća prihvaćen predlog da se iz predloženog teskta izbriše odredba o obaveznoj zastupljenosti svih opština u pokrajinskom parlamentu.

Član 35 sad glasi da “Skupština ima 120 poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem”. Ovaj amandman podnela je Liga socijaldemokrata Vojvodine, a u obrazloženju za njegovo prihvatanje pokrajinska vlada saopštila je da je cilj bio da se tekst predloga statuta učini racionalnijim, “jer je celishodnije da se pitanje zastupljenosti jedinica lokalnih samouprava preko poslanika u Skupštini AP Vojvodine uredi pokrajinskom skupštinskom odlukom”.

Na jučerašnjoj sednici, odražanoj kasno poslepodne nakon sednice Skupštine Vojvodine, PIV je prihvatio amandmane koji su nakon utvrđivanja finalnog predloga statuta APV predložile neke stranke koalicije vladajuće u Banovini.

Tako će, na predlog Socijalističke partije Srbije da se istakne ustavni osnov za donošenje najvišeg pravog akta APV, preambula statuta glasiti: “Na osnovu Ustava Republike Srbije i na osnovu istorijskog prava građanki i građana Vojvodine na ostvarivanje, negovanje i zaštitu autonomije u okviru Republike Srbije, na očuvanje visokog stepena demokratije i osnovnih ljudskih prava, postizanje održivog ekonomskog i socijalnog napretka i želje da žive zajedno u slobodi, pravdi i miru, istrajavajući na zajedničkim interesima i poštujući različitost kultura nacionalnih zajednica koje žive na prostoru Vojvodine, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine donosi Statut AP Vojvodine”.

Prihvaćen je i amandman LSV-a na član 17 predloga statuta, kojim su dodati stavovi da “Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti osniva Skupština AP Vojvodine pokrajinskom skupštinskom odlukom, kojom utvrđuje njenu ulogu, uređuje njenu delatnost i način ostvarivanja”, te da “organi AP Vojvodine obezbeđuju uslove za rad Vojvođanske akademije nauka i umetnosti”. Inače, LSV je nakon utvrđivanja konačne verzije statuta po završetku javne rasprave, odlučio da ne bude predlagač tog akta, a zbog nezadovoljstva pojedinim korekcijama statuta, ta stranka najvila je da će podneti amandmane, kojima je i uslovila podršku novom statutu.

U nadležnostima Vojvodine u oblasti regionalnog razvoja naći će se i predlozi G17 plus, u članu 27 i 29, po kojima Pokrajina “prati i vrednuje politiku regionalnog razvoja u AP Vojvodini, prikuplja i obrađuje statističke podatke od interesa za AP Vojvodinu”, kao i da “u skladu s Ustavom i zakonom sarađuje u utvrđivanju regionalne politike Republike Srbije, kao i u donošenju i realizaciji dokumenata koji tu politiku definišu“. Kako je obrazloženo, na ovaj način obezbeđuje se okvir za formiranje institucija koje će, osim navedenog, omogućiti prilagođavanje politike AP Vojvodine standardima EUROSTAT-a, odnosno institucionalizovanje aktivne participacije AP Vojvodine u utvrđivanju regionalne politike Republike Srbije.

(Dnevnik)