Skip to main content

Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava zbog odluke Srbije da izruči državljanina Bahreina

Marginalci 28. јан 2022.
< 1 min čitanja

Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP) najavio je danas da će Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu podneti predstavku posle odluke nadležnih organa Srbije da i pored upozorenja tog suda, Bahreinu izruči državljanina te zemlje Alija Ahmeda Mohameda.

Centar je u saopštenju ocenio da je kao članica Saveta Evrope i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima, Srbija imala obavezu da u tom slučaju postupi u skladu sa „pravno obavezujućom privremenom merom Evropskog suda za ljudska prava“.

Naveli su da je od momenta kada su nadležni organi Srbije primili privremenu meru, do trenutka izručenja prošlo 57 sati, odnosno više od dva dana.

„Priroda privremene mere Evropskog suda za ljudska prava zahteva hitno postupanje, upravo da bi se sprečilo nastupanje nenadoknadive štete i u ovom slučaju odložilo izručenje na teritoriju države u kojoj nekome preti opasnost od mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja“, stoji u saopštenju.

BCLJP odbacio je kao neprihvatljiv odgovor Srbije Evropskom sudu za ljudska prava u kom se navodi da nadležni državni organi nisu postupili po privremenoj meri „usled kratkog vremenskog razmaka između njenog izdavanja i same ekstradicije“.

Reagujući na tvrdnje da državljanin Bahreina nije podneo zahtev za azil u Srbiji, iz Centra su naveli da Mohamed to nije učinio „iz razloga što su se nadležni organi u postupku ekstradicije oglušili o njegove pisane molbe iz decembra 2021. godine da mu se omogući pristup postupku azila“.

Vlasti Bahreina osudile su Mohameda u odsustvu na tri doživotne kazne i dodatnih deset godina zatvora zbog „dela u vezi sa terorizmom počinjenih između 2012. i 2015. godine“.

(Beta)